Ochrana osobních údajů a archivace dat ve mzdové a personální agendě v praxi roku 2018

Kurz č. 21837

Přednáší Ing. Růžena Klímová
odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, Praha
Termín úterý 26. června 2018
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Určeno: Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní osoby, které chtějí získat informace v dané oblasti.

Přínos: Na semináři se seznámíte s problematikou ochrany osobních údajů v oblasti mzdové a personální agendy podle zákona č. 101/2000 Sb. a obecného nařízení EU, známého pod zkratkou GPPR, které nabývá účinnosti dne 25.5. 2018.
Získáte informace, kdy je nutné mít souhlas se zpracováním osobních údajů, kdy je to nadbytečné, co je citlivý osobní údaj a jak je nutné s ním zacházet. Též se dozvíte, jaké jsou archivační lhůty všech dokumentů v personální a mzdové agendě, jaké jsou formy archivace dat a jak se provádí skartace dokumetů.

Program:

1. Ochrana osobních údajů

 • Právní úprava
 • Definice pojmů - osobní údaj, citlivý údaj , biometrický údaj, anonymní údaj, subjekt údajů, správce údajů, zpracovatel údajů, pověřenec
 • Zpracování osobních údajů, uchovávání osobních údajů, archivace údajů, výmaz údajů (být zapomenut).
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů – kdy je nutný, kdy nikoliv
 • Povinnosti při zpracování osobních údajů
 • Povinnosti při zpracování citlivých údajů
 • Práva subjektu údajů
 • Likvidace osobních údajů
 • Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Přestupky, správní delikty
 • Kamerový systém
 • Osobní spis, obsah spisu, ochrana osobních údajů v osobním spisu
 • Inzerát a osobní údaje uchazeče o zaměstnání

2. Archivace dat

 • Právní úprava
 • Základní pojmy - dokument, původce dokumentu, spisová služba, archiválie, archiv, registratura, archivní zpracování, označování dokumentů symboly A,S,V
 • Evidence dokumentů, archivace dokumentů a vyřazování dokumentů
  - archivace analogová a digitální
  - digitální archivace vlastní a jiným subjektem a povinnosti vůči OSSZ
 • Spisová služba – pro veřejnoprávní původce (jen stručně)
 • Ochrana archiválií
 • Síť archivů v ČR
 • Archivační lhůty jednotlivých dokumentů mzdové a personální agendy
  - mzdový list, doklady o pracovněprávních náležitostech
  - doklady o vzniku , trvání a ukončení PPV
  - vnitřní předpisy,
  - prémiové řády,
  - docházka do zaměstnání,
  - doklady o pracovním volnu bez náhrady příjmu,
  - dovolenky,
  - důtky, výtky, pozitivní hodnocení zaměstnance,
  - pracovní výkazy,
  - účetní záznamy,
  - doklady o srážkách ze mzdy,
  - doklady o zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení, nemocenském pojištění, ELDP, atd.
  - mzdové a účetní rekapitulace
  - výplatní lístky

Součástí materiálu budou vzorové formuláře „Souhlas se zpracováním údajů podle GDPR“, „Záznam o zpracování osobních údajů“ a další potřebné dokumenty.

 

Pro členy SÚ
2 000 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 200 Kč
včetně 21% DPH