Ochrana osobních údajů od roku 2018 v podnikové praxi - věcně a s nadhledem

Kurz č. 21826

Přednáší Mgr. Nikola Dohnalová
právní konzultantka pro oblast ochrany osobních údajů a certifikovaný pověřenec pro ochranu osobních údajů, FlyEye s.r.o., Praha
Termín úterý 13. března 2018
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 15.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Dne 25.5.2018 nabude účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů známé pod zkratkou GDPR, které nahradí současný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zásadně promění právní úpravu ochrany osobních údajů v členských státech EU.

Za tím účelem Vám nabízíme komplexní celodenní školení vhodné pro manažery a pracovníky, jejichž agenda zahrnuje problematiku ochrany osobních údajů, či pro zaměstnance pověřené implementací nařízení. Seminář poskytne podrobný přehled v problematice a praktické rady pro co nejjednodušší implementaci GDPR v rámci organizace. Poskytnuté informace jsou však využitelné i v současném právním prostředí a účastníci je tak mohou využít okamžitě. Účastníci obdrží vzorové materiály pro zabezpečení některých vybraných úkolů. Pro účast je vhodná alespoň základní orientace v problematice.

Seminář pokrývá tato témata:

  • Princip „accountability“ dle GDPR a jeho implementace, nové instituty
  • Revize právních základů zpracování osobních údajů
  • Praktické možnosti zajištění technických a organizačních opatření
  • Požadavky na interní dokumentaci a administrativu, komunikace s ÚOOÚ
  • Zavádění procesů pro zajištění uplatňování práv subjektů údajů
  • Specifika interních procesů u nadnárodních korporací a povinnosti při transferu údajů
  • Zpracovatelské smlouvy
Pro členy SÚ
2 800 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 900 Kč
včetně 21% DPH