Ochrana osobních údajů od roku 2018 - z pohledu personalistiky a finančních služeb

Kurz č. 21818

Přednáší Mgr. Nikola Dohnalová
právní konzultantka pro oblast ochrany osobních údajů a certifikovaný pověřenec pro ochranu osobních údajů, FlyEye s.r.o., Praha
Termín středa 21. února 2018
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Dne 25.5.2018 nabude účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů známé pod zkratkou GDPR, které nahradí současný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zásadně promění právní úpravu ochrany osobních údajů v členských státech EU.

Program:
1. Úvod do GDPR - nové pojmy a instituty, základní rámec práv a povinností, zásady při zpracování
2. Zpracování OÚ v zaměstnanecké agendě
- evidence a základní povinnosti při správě zaměstnaneckých údajů
- právní základy při zpracování zaměstnaneckých údajů, vedení osobních spisů
- předávání zaměstnaneckých osobních údajů
- monitoring zaměstnanců na pracovišti
- uchovávání osobních údajů po ukončení pracovního poměru
- zpracování při náboru zaměstnanců
3. Specifika zpracování OÚ v kontextu finančních služeb
- GDPR v kontextu regulace finančních služeb
- požadavky na souhlas a poučení
- profilování a automatizované rozhodování při poskytování finančních služeb
- právo na přenositelnost osobních údajů

Pro členy SÚ
2 000 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 200 Kč
včetně 21% DPH