Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě platem podle zákoníku práce ve světle aktuálních změn ......... on-line školení

Kurz č. 26009

Přednáší Mgr. et Mgr.Stanislav Szpandrzyk
Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha
Termín čtvrtek 15. února 2024
Začátek

 8.30 hodin (prezence od 8.15 hodin, předpokládaný konec cca 13.00 hodin)

Místo on-line školení

Program kurzu

Seminář je zaměřen na problematické aspekty jednotlivých oblastí v odměňování zaměstnanců ve veřejné správě s důrazem na aplikační praxi a požadavky účastníků semináře. Výklad příslušné zákonné právní úpravy a prováděcích právních předpisů.

Tématické okruhy:
1. Shrnutí posledního vývoje právní úpravy výhledu na další roky:
- minimální mzda a zaručená mzda v roce 2024
- výhled na minimální mzdu v letech 2025 a dále po transpozici změn EU o přiměřených minimálních mzdách v EU
- valorizační mechanismus minimální mzdy
- změny od 1. ledna 2024 ve výši platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě a katalogu prací
- změny v odměňování DPP a DPČ
- odměňování a homeworking
- aktuální relevantní judikatura v oblasti odměňování
2. Prameny právní úpravy odměňování
3. Druhy odměn za práci, zásady odměňování
4. Určení platového tarifu zaměstnance, změna výše platu
5. Příplatky
6. Odměna a cílová odměna vs odměna podle § 224 ZP
7. Splatnost a výplata platu
8. Průměrný výdělek
9. Odměňování a práce na dálku (homeworking)
10. V případě zájmu i problematika odměňování platem podle jiné právní úpravy, než v ZP a další formy odměňování ve veřejném sektoru (zastupitelé v orgánech ÚSC, představitelé státní moci) případně odměňování mzdou


Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem 24 hodin před konáním akce.

Pro členy SÚ
2 562 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 662 Kč
včetně 21% DPH