Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2021 (zařazování zaměstnanců do platových tříd a určování platového tarifu)

Kurz č. 23019

Přednáší Ing. Ivan Tomší
bývalý pracovník Ministerstva práce a sociálních věcí
Termín čtvrtek 28. ledna 2021
Začátek

8.30 hodin (prezence od 8.00 hodin, předpokládaný konec cca 13.30 hodin)

Místo on-line školení

Program kurzu

Seminář pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou NOVATIS s.r.o. Pardubice

 

Program školení:
1. Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2021. Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
- platové tarify v roce 2021, a jejich vliv na požadované množství prostředků na platy
- vymezení stupnic platových tarifů pro skupiny zaměstnanců ve veřejných službách a správě a podmínky pro jejich uplatnění
2. Zařazení prací do platových tříd v katalogu prací ve veřejných službách a správě
- Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (výkon státní správy a samosprávy, sociální služby, školství, zdravotnictví, kultura, společné práce u zaměstnavatelů ve veřejných službách a správě, atd.) od 1. 1. 2020.
3. Řešení složitých případů zařazení do platových tříd podle nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
- výjimečné zařazení do platové třídy zaměstnanců, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady
- zařazování do platových tříd vedoucích zaměstnanců, při jejich zastupování, při kumulacích prací
- tvorba popisů práce, vymezování druhu práce v pracovní smlouvě, určování nejnáročnější práce pro účely určení platové třídy
4. Další otázky poskytování platu a jeho složek podle části šesté zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády
- změny nejnižších úrovní zaručené mzdy od 1. 1. 2020 a jejich vliv na platové poměry
- ekonomické a sociální podmínky ovlivňující poskytování platu zaměstnavatelem
- určování platového tarifu skupin zaměstnanců, určování platové třídy, platového stupně a stupnice platových tarifů
- zápočet praxe, zvláštní způsob určení platového tarifu
- doplácení do nejnižších úrovní zaručené mzdy
- zásada rovnosti při poskytování platu
- poskytování příplatku za vedení, osobního příplatku, zvláštního příplatku, režimových příplatků, odměn a cílových odměn,
platový výměr
5. Splatnost a výplata platu a výpočet průměrného výdělku
6. Změny a aktuality ke dni konání semináře
7. Diskuze a zodpovídání dotazů účastníků školení

 

Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem 24 hodin před konáním akce.

Pro členy SÚ
1 900 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 000 Kč
včetně 21% DPH