Odpovědnost dopravce a zasílatele za škody v mezinárodní dopravě zboží ......... on-line školení

Kurz č. 25076

Přednáší Ing. Petr Rožek, Ph.D.
Certifikovaný lektor INCOTERMS 2020 v ČR, výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky, lektor v oborech s dopravní tématikou
Termín úterý 10. října 2023
Začátek

 9.00 hodin (prezence od 8.45 hodin, předpokládaný konec cca 15.30 hodin)

Místo on-line školení

Program kurzu

Informace k online školení:
K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory. Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě. Vzdělávejte se moderně :-)

O školení:
Komu je školení určeno:
Seminář je určen pořizovatelům a projektantům územně plánovacích dokumentací a podkladů, pracovníkům nadřízených orgánů územního plánování, dotčených orgánů, investorům, právníkům působícím v oboru a všem, kterých se územní plánování nějakým způsobem dotýká a dále orgánům ochrany ZPF, lesa, přírody a krajiny a státní památkové péče.

Komu je školení určeno:
Seminář je vhodný pro pracovníky obchodních firem prodávajících zboží do zahraničí, ale i pro nákupní oddělení; dále pro oddělení nákupu přepravních služeb, pro zasílatele a studenty VŠ dopravního směru.

Program školení:
1. Charakteristika jednotlivých druhů přepravy a jejich vliv na kvalitu zboží
- mechanické vlivy
- fyzikální vliv
- chemické vlivy
- biologičtí škůdci
2. Možnost zábrany jednotlivým druhům škod
3. Balení zboží, uložení zboží do dopravního prostředku, deklarace citlivosti zboží dopravci
4. Odpovědnost odesílatele / naloďovatele za řádné balení
5. Odpovědnost dopravce za svěřený náklad v mezinárodní dopravě zboží (řízené dle příslušného dopravního módu)
- Úmluva CMR
- Montrealská úmluva
- Hague-Visbyská a Hamburská pravidla
- CIM Cotif, ve znění Vilniuského protokolu
- Budapešťská úmluva CMNI
6. Výluky z odpovědnosti dopravce
7. Pojištění „kargo“, rozsahy pojistného krytí
8. Příklady k porovnání odškodnění z titulu odpovědnosti dopravce vs. ze zbožového pojištění

Pro členy SÚ
2 783 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 783 Kč
včetně 21% DPH