Pohledávky a dluhy (závazky) – účetní a daňové vymezení v praxi roku 2023

Kurz č. 25006

Přednáší RNDr. Ivan Brychta
daňový poradce
Termín čtvrtek 12. října 2023
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo Hradec Králové - přesné místo konání bude upřesněno týden před konáním semináře

Program kurzu

Určeno:
Seminář je určen daňovým poradcům, účetním, finančním poradcům, podnikatelům a finančním manažerům.

Cíl školení:
Na semináři se seznámíte s problematikou pohledávek a dluhů (závazků) z pohledu daní (daň z příjmu, DPH) a účetnictví. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisky MF a GFŘ k dané problematice. V průběhu semináře budou zodpovězeny dotazy účastníků.

Obsah:
1. Účetní a daňové vymezení pohledávek a dluhů (závazků)
2. Opravné položky k pohledávkám – účetní a daňový režim (postup podle zákona o rezervách)
3. Odpis pohledávek – možnosti z hlediska daňových nákladů
4. Postupování, nákup a prodej pohledávek z daňového hlediska
5. Příslušenství pohledávek – smluvní pokuty, úroky z prodlení a související daňový režim
6. Pohledávky a dluhy (závazky) v cizích měnách a vyčíslování kursových rozdílů
7. Pohledávky a dluhy (závazky) v daňové evidenci
8. Promlčení pohledávek a dluhů (závazků) včetně problematiky dodanění dluhů (závazků) promlčených či s více jak 30 měsíci po splatnosti,
9. Pohledávky a dluhy (závazky) z pohledu DPH (vč. nových možností opravy daně u nedobytných pohledávek)
10. Dobropisy, pozastávky, zálohy, závdavky a další aktuální problematika


SEMINÁŘ PROBĚHNE PREZENČNÍ FORMOU A ON-LINE FORMOU WEBINÁŘE. V POZNÁMCE U PŘIHLÁŠKY UVEĎTE, O JAKOU FORMU ÚČASTI MÁTE ZÁJEM.

Cena v případě účasti na on-line semináři:
- člen SÚ = Kč 2.500,-- včetně DPH
- ostatní = Kč 2.600,-- včetně DPH

Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem 24 hodin před konáním akce.

Pro členy SÚ
2 500 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 600 Kč
včetně 21% DPH