Pohledávky a dluhy (závazky) z daňového a účetního hlediska v praxi roku 2019

Kurz č. 21925

Přednáší RNDr. Ivan Brychta
daňový poradce, Praha
Termín středa 12. června 2019
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Určeno:
Seminář je daňovým poradcům, účetním, podnikatelům a dalším osobám, které se zabývají fakturací a řeší související problémy s vymáháním neuhrazených pohledávek.

Přínos:
Cílem semináře je ucelený rozbor problematiky pohledávek a dluhů (závazků) z pohledu daní (daň z příjmu, DPH) a účetnictví.

Program:
Rozbor problematiky pohledávek a dluhů (závazků) z pohledu daní (daň z příjmu, DPH) a účetnictví.
- Účetní a daňové vymezení pohledávek a dluhů (závazků)
- Opravné položky k pohledávkám - účetní a daňový režim (postup podle zákona o rezervách)
- Odpis pohledávek - možnosti z hlediska daňových nákladů
- Postupování, nákup a prodej pohledávek z daňového hlediska
- Příslušenství pohledávek (smluvní pokuty, úroky z prodlení) a související daňový režim
- Pohledávky a dluhy (závazky) v cizích měnách, vyčíslování kursových rozdílů
- Pohledávky a dluhy (závazky) v daňové evidenci
- Promlčení pohledávek a dluhů (závazků) včetně problematiky dodanění dluhů (závazků) promlčených či s více jak 30 měsíci po splatnosti
- Pohledávky a dluhy (závazky) z pohledu DPH

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny poslední novinky ve srovnání s předchozím stavem.

Pro členy SÚ
2 100 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 300 Kč
včetně 21% DPH