Poskytování cestovních náhrad v roce 2020

Kurz č. 22003

Přednáší JUDr. Marie Salačová
specialistka na problematiku cestovních náhrad s dlouholetou praxí, autorka odborných publikací
Termín středa 19. února 2020
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají problematikou cestovních náhrad - personalistům, mzdovým specialistům, podnikovým právníkům a mzdovým účetním z podnikatelské i neziskové sféry.

V průběhu výkladu budou vysvětleny všechny důležité praktické změny a problémy vyplývající jednak z platné právní úpravy a jednak z praxe podniků a organizací. Zásady a principy pro poskytování náhrad cestovních výdajů.

Obsah:

 • zásady a principy pro poskytování náhrad cestovních výdajů – personální rozsah
 • Vazba na občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích
 • Rozdílné poskytování cestovních náhrad pro zaměstnance v podnikatelské sféře a pro zaměstnance ve státní správě
 • Významné pracovněprávní souvislosti při poskytování cestovních náhrad
 • Taxativně stanovené právní úkony, při kterých se cestovní náhrady poskytují
 • Výklad problematiky sjednávání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště do pracovních smluv zaměstnanců
 • Jednotlivé druhy cestovních náhrad
 • Problematika poskytování a krácení tuzemského i zahraničního stravného
 • Nejčastější problémy spojené s vyúčtováním tuzemských i zahraničních pracovních cest - zaokrouhlování, kurzové přepočty atd.
 • Paušalizace cestovních náhrad
 • Poskytování náhrad cestovních výdajů u dalších skupin osob, tj. podnikatelů (OSVČ), společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob a osob v mimo pracovněprávních vztazích – zdůraznění odchylek ve srovnání se zaměstnanci
 • Právní úprava závodního stravování

Doporučujeme účastníkům vzít s sebou ÚZ Zákoník práce a aktuální znění souvisejících zákonů.

Pro členy SÚ
2 100 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 300 Kč
včetně 21% DPH