Pracovněprávní manuál – jak se vyvarovat chyb v pracovněprávní praxi ......... on-line školení

Kurz č. 24068

Přednáší JUDr. Petr Bukovjan
specialista v oblasti pracovního práva s praxí v kontrolní činnosti, autor odborných článků, spoluautor odborných publikací, zkušený lektor
Termín úterý 10. května 2022
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.45 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo on-line školení

Program kurzu

Komu je školení určeno:
Všem pokročilým i začínajícím pracovníkům ze soukromého i veřejného sektoru, kteří se ve své praxi setkávají s pracovním právem - především tedy personalistům, mzdovým účetním, právníkům a řídícím pracovníkům.

Školení pro personalisty, HR manažery, vedoucí pracovníky a všechny, které zajímají aktuality, novinky a problémy v pracovním právu. Program školen bude průběžně aktualizován dle stavu vývoje legislativy.

Program:
1. Aktuálně z pracovněprávní legislativy
- příprava implementační novely zákoníku práce ve vazbě na evropské směrnice o rovnováze mezi pracovním a rodinným životem a o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách
- novela zákona o pedagogických pracovnících (včetně pracovních poměrů na dobu určitou)
- další aktuality dle vývoje legislativy
2. Vybrané otázky odměňování zaměstnanců
- složky mzdy a platu a jejich zohlednění co do nejnižších úrovní zaručené mzdy
- odměňování práce přesčas (kdy příplatek a kdy náhradní volno; sjednání mzdy a stanovení platu s přihlédnutím k práci přesčas)
- odměňování práce ve svátek (kdy náhradní volno a kdy příplatek; benefit v podobě tzv. placeného svátku)
- kompenzace práce v noční době, v sobotu a v neděli
- splatnost mzdy a platu vs. výplatní termín atd.
3. Náhrada mzdy při překážkách v práci a v souvislosti s dovolenou
- povaha překážky a výše náhrady
- kdy zaměstnavatel platí, kdy je mu refundováno a kdy neposkytuje nic
- vrácení náhrady mzdy či platu za přečerpanou dovolenou
- odstupné – kdy se poskytuje a v jaké výši; výpočet průměrného výdělku a rozhodné období
- vrácení odstupného
- informační povinnost zaměstnavatele vůči Úřadu práce a OSSZ.
4. Některé další otázky z pracovněprávní praxe
- obsah a načasování vstupní lékařské prohlídky
- pracovní poměr na dobu určitou a jeho změny
- pružné rozvržení pracovní doby a překážky v práci
- dovolená v polovině kalendářního roku a její (ne)čerpání
- aktuální otázky zaměstnávání cizinců atd.
5. Soudní judikatura a stanoviska 
- čerpání dovolené ve svátek
- neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
- nadbytečnost zaměstnance apod.

Pro členy SÚ
2 078 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 178 Kč
včetně 21% DPH