Pracovněprávní vztahy podle zákoníku práce od A do Z ve znění právní úpravy platné v roce 2018

Kurz č. 21834

Přednáší Mgr. Zdeněk Schmied
vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí, Praha
Termín čtvrtek 21. června 2018
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Cílem semináře je prezentace v praxi nejfrekventovanějších institutů zákoníku práce a souvisejících právních předpisů platných a účinných v roce 2018, a to s přihlédnutím k aktuální soudní judikatuře. Seminář je zaměřen na praktické potřeby personalistů, mzdových účetních, vedoucích a dalších zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva.

Obsah semináře zahrnuje zejména problematiku:

 • obecných institutůzákoníku práce
 • předsmluvních vztahů, tj. vztahů mezi fyzickou osobou ucházející se o práci a potenciálním zaměstnavatelem
 • vzniku, změn a skončení pracovního poměru
 • dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, rozdíl mezi DPP a DPČ
 • pracovní doby a doby odpočinku, včet. flexibilních forem rozvrhování pracovní doby
 • bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včet. Problematiky pracovnělékařských služeb
 • překážek v práci
 • dovolené
 • péče o zaměstnance
 • agenturního zaměstnávání
 • výkonu práce z jiného místa než na pracovišti zaměstnavatele (homeworkingu a teleworkingu)
 • přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů
 • doručování písemností
 • a některých dalších institutů pracovního práva


V rámci semináře budou účastníci informování o dílčích změnách v pracovněprávní oblasti v souvislosti s přijetím prvé dílčí novely občanského zákoníku a dalších novelizací s pracovněprávními vztahy souvisejících právních předpisů, budou rovněž prezentovány aktuální soudní judikáty a konzultovány případné dotazy účastníků týkající se pracovněprávních vztahů.

Pro členy SÚ
2 000 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 200 Kč
včetně 21% DPH