Pracovněprávní vztahy podle zákoníku práce v roce 2020 + zásadní novela zákoníku práce se zaměřením zejména na koncepční změnu dovolené

Kurz č. 22021

Přednáší Mgr. Zdeněk Schmied
pracovník odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí
Termín úterý 21. července 2020
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Cílem semináře je prezentace v praxi nejfrekventovanějších institutů zákoníku práce a souvisejících právních předpisů účinných k 1. lednu 2020, a to s přihlédnutím k aktuální soudní judikatuře. Seminář je zaměřen na praktické potřeby personalistů, mzdových účetních, vedoucích a dalších zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva.

Účastníkům bude podána informace o průběhu legislativního procesu schvalování zásadní novely zákoníku práce a změnách, které novela přináší a která musí nabýt účinnosti již 30.7. tohoto roku.

Obsah semináře zahrnuje dále zejména problematiku:
- obecných institutů zákoníku práce,
- předsmluvních vztahů - tj. vztahů mezi fyzickou osobou ucházející se o práci a potenciálním zaměstnavatelem,
- vzniku, změn a skončení pracovního poměru,
- dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, rozdíl mezi DPP a DPČ,
- pracovní doby a doby odpočinku, včet. flexibilních forem rozvrhování pracovní doby a institutu sdíleného pracovního místa,
- překážek v práci,
- dovolené včetně nové koncepce výpočtu délky dovolené a jejího čerpání v hodinách,
- výkonu práce z jiného místa než na pracovišti zaměstnavatele (homeworkingu a teleworkingu),
- doručování písemností včetně změn vedoucích k jeho zjednodušení,
- některých dalších institutů pracovního práva - např. vydávání zápočtových listů, přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů a dalších.

V rámci semináře budou účastníci informování o dílčích změnách v pracovněprávní oblasti, především v souvislosti se zavedením e-neschopenky od roku 2020, rovněž budou prezentovány aktuální soudní judikáty a konzultovány případné dotazy účastníků týkající se pracovněprávních vztahů.

 

 

Pro členy SÚ
2 200 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 400 Kč
včetně 21% DPH