Pracovněprávní vztahy v praxi roku 2019 od A do Z – 1/2: Vznik, změny a skončení pracovního poměru a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákoníku práce

Kurz č. 21912

Přednáší Mgr. Zdeněk Schmied
pracovník odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí
Termín úterý 29. ledna 2019
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Na základě řady podnětů účastníků seminářů zaměřených komplexně na celou problematiku pracovněprávních vztahů „od A do Z“ vyjadřujících požadavek, aby obsahem příštích seminářů byla vždy pouze dílčí, avšak tematicky ucelená věcně příbuzná problematika těchto právních vztahů, nabízíme seminář zaměřený na aktuální výklad právní úpravy vzniku, změn a skončení pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Cílem semináře je prezentace v praxi nejfrekventovanějších institutů zákoníku práce a souvisejících právních předpisů v uvedené oblasti platných a účinných v roce 2019, a to s přihlédnutím k aktuální soudní judikatuře. Výklad je přizpůsoben praktickým potřebám personalistů, mzdových účetních, vedoucích pracovníků a zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva.

Obsah semináře zahrnuje zejména problematiku:
- obecných principů a institutů pracovního práva, formy právních jednání a důsledků jejího nedodržení
- jednání před uzavřením pracovněprávního vztahu včetně předsmluvní odpovědnosti a vstupní lékařské prohlídky
- vzniku pracovního poměru pracovní smlouvou nebo jmenováním, možnosti odstoupení od smlouvy, povinností smluvních stran
- změn pracovního poměru, převedení, přeložení, dočasné přidělení
- skončení pracovního poměru, jeho forem a požadavků, ochranné doby, odstupného, určení neplatného rozvázání pracovního poměru
- dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, rozdíl mezi DPP a DPČ, aktuální změny
- odvolání vedoucího zaměstnance včetně následného postupu zaměstnavatele
- vybraných institutů pracovního práva souvisejících s pracovním poměrem, např. výkonu práce zaměstnancem v jiném místě, než na pracovišti zaměstnavatele, omezení jiné výdělečné činnosti zaměstnance, konkurenční doložky, doručování písemností

V rámci semináře budou účastníci informování o dílčích změnách v pracovněprávní oblasti a rovněž budou prezentovány aktuální soudní judikáty a konzultovány případné dotazy účastníků týkající se výše uvedené problematiky.

Na obsah tohoto semináře bude navazovat samostatný seminář k problematice pracovní doby, doby odpočinku, překážek v práci a dovolené v květnu 2019.

Pro členy SÚ
2 100 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 300 Kč
včetně 21% DPH