Pracovněprávní vztahy v praxi roku 2019 od A do Z – 2/2: Pracovní doba, doba odpočinku, překážky v práci a dovolená podle zákoníku práce

Kurz č. 21913

Přednáší Mgr. Zdeněk Schmied
pracovník odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí
Termín úterý 21. května 2019
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Na základě řady podnětů účastníků seminářů k pracovněprávním vztahům „od A do Z“ vyjadřujících požadavek, aby obsahem příštích seminářů byla vždy pouze dílčí, avšak tematicky ucelená věcně příbuzná problematika těchto právních vztahů, nabízíme monotématický seminář zaměřený na aktuální výklad právní úpravy pracovní doby, doby odpočinku, překážek v práci a dovolené zaměstnanců v pracovním poměru nebo na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Seminář je zaměřen na prezentaci v praxi nejfrekventovanějších institutů zákoníku práce a souvisejících právních předpisů v této oblasti platných a účinných v roce 2019, a to s přihlédnutím k aktuální soudní judikatuře. Seminář je zaměřen na praktické potřeby personalistů, mzdových účetních, vedoucích pracovníků a zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva.

Obsah semináře zahrnuje zejména problematiku:
- pracovní doby - její formy a rozvrhování, včetně flexibilních nástrojů
- doby odpočinku - jeho formy a zákonné limity
- kratší a pružné pracovní doby
- výkonu práce v jiném místě než na pracovišti zaměstnavatele - homeworking a teleworking
- dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - rozdíl mezi DPP a DPČ
- překážek v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele, při pružné pracovní době a při výkonu práce „z domova“
- dovolené

V rámci semináře budou účastníci informování o dílčích změnách v pracovněprávní oblasti a rovněž budou prezentovány aktuální soudní judikáty a konzultovány případné dotazy účastníků týkající se výše uvedené problematiky.

Pro členy SÚ
2 100 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 300 Kč
včetně 21% DPH