Praktická aplikace zákona o DPH v roce 2019 a výhled pro rok 2020 – neziskové subjekty

Kurz č. 21935

Přednáší Olga Holubová
daňová poradkyně, specialistka na DPH, Praha
Termín čtvrtek 21. listopadu 2019
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Posluchači si procvičí na příkladech nejdůležitější ustanovení zákona o DPH a budou seznámeni s připravovanou novelou zákona 2020, zejména s ustanoveními, která se týkají neziskových a veřejnoprávních subjektů. V rámci časových možností dostanou prostor i dotazy a konzultace.

Obsah:
- Předmět daně a jeho specifika u veřejnoprávních a neziskových subjektů, definice obchodního majetku, manka a škody
- Posuzování obratu
- Povinná registrace a identifikace
- Nejfrekventovanější aktivity (vzdělávací činnost, kulturní a sportovní činnosti, nově zavedené osvobození dětských skupin od r. 2017)
- Nájem, podnájem, pacht vybraných nemovitých věcí
- Prodej vybraných nemovitých věcí
- Základ daně a jeho opravy, dotace zahrnované do základu daně, přeúčtování
- Den povinnosti přiznat daň, režim u záloh, DUZP
- Dotace z veřejných zdrojů, z fondů EU
- Nárok na odpočet a způsoby jeho krácení, odmítnutí odpočtu
- Změna režimu
- Sazby daně a zvláštní režim ve stavebnictví
- Režim přenesení daňové povinnosti u ostatních druhů dodávek
- Nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba.

 

Pro členy SÚ
2 100 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 300 Kč
včetně 21% DPH