Praktické provádění Intrastatu v roce 2023 ......... on-line školení

Kurz č. 25073

Přednáší Mgr. Veronika Trakalová + Ing. Jan Bílý
pracovníci Českého statistického úřadu
Termín čtvrtek 9. listopadu 2023
Začátek

 9.00 hodin (prezence od 8.45 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo on-line školení

Program kurzu

Informace k online školení:
Školení se uskuteční prostřednictvím GOOGLE MEET. K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě.

Komu je školení určeno:
Seminář je určen všem, kteří se chtějí seznámit s prováděním Intrastatu, protože s ním začínají nebo by brzy mohli začít, stejně jako je vhodný pro získání odpovědí na otázky těch, kteří Intrastat již zajišťují.
Seminář mohou využít všichni, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie, případně z nich dovážejí nebo do nich vyvážejí zboží z jiných důvodů a mají proto povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, nebo jim může tato povinnost následně vzniknout. Stejně tak je vhodný i pro ty, kteří takové obchodníky zastupují při zpracování výkazů pro Intrastat.

Cíl školení:
Cílem semináře je hlavně umožnit těm, kteří právě začínají provádět Intrastat nebo předpokládají, že s ním brzy začnou, získání všech potřebných informací a pramenů k nim o vykazování údajů do Intrastatu. Současně má ale i konzultační formou seznámit ty, kteří již výkazy pro Intrastat vyhotovují, se správným a jednotným výkladem zejména těch ustanovení aktuálních právních předpisů o Intrastatu, jejichž provádění v praxi činí zpravodajským jednotkám a jejich zástupcům největší potíže.

Lektoři:
Mgr. Veronika TRAKALOVÁ – Metodička Intrastatu v oddělení datové podpory zahraničního obchodu Českého statistického úřadu
Ing. Jan BÍLÝ – Odborný rada v oddělení datové podpory statistiky zahraničního obchodu Českého statistického úřadu

 

Program školení:
1. Vznik a zánik povinnosti k vykazování údajů do Intrastatu
2. Referenční období
3. Zjednodušené hlášení
4. Zboží sledované v Intrastatu
5. Zboží nesledované v Intrastatu
6. Způsoby předávání výkazů pro Intrastat celním orgánům
7. Obsah a rozsah všech údajů vykazovaných do Intrastatu, s mimořádným zaměřením na fakturovanou hodnotu zboží, kódy povahy transakcí, třístranný obchod, kombinovanou nomenklaturu zboží, DIČ partnera a země původu ve směru vývozu
8. Opravy a upřesňování údajů ve výkazech pro Intrastat
9. Dobropisy
10. Informace o kontrolách správného provádění Intrastatu, požadované dokumentaci při těchto kontrolách a sankcích za zjištěné chyby

Pro členy SÚ
2 420 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 420 Kč
včetně 21% DPH