Přeshraniční transakce v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně řešení

Kurz č. 22031

Přednáší Ing. Vladimír Zdražil
člen metodické rady Svazu účetních ČR, specialista na přeshraniční obchod a lektor specializovaných kurzů v anglickém jazyce z oblasti managementu a podnikové ekonomiky
Termín čtvrtek 20. srpna 2020
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 13.30 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Pro koho je seminář určen: Pro tuzemské plátce DPH zaměřené na přeshraniční službové a zbožové obchody.

Cíl semináře: Vybrali jsme pro vás 10 nejdůležitějších oblastí, které jsou klíčové pro plátce DPH aktivní v přeshraničních zbožových či službových transakcích. Každou z těchto oblastí si probereme na několika modelových příkladech včetně jejich řešení a odkazu na ustanovení ZDPH, judikátů, metodických pokynů MF či předpisů EU včetně dopadu novely ZDPH 2020, která je na přeshraniční obchod poměrně bohatá (prokazování přepravy, call-off stock a jeho nová úprava, řetězové obchody).

Anotace semináře: 10 níže uvedených okruhů v řešených příkladech – tj. zadání problému včetně řešení

  • Úloha „daňového statutu“ obchodního partnera při přeshraniční fakturaci – aneb několik nezbytných zásad nutných pro správné daňové řešení v závislosti na povaze obchodního partnera
  • Dodací doložky v kupních smlouvách a jejich vliv na průběh obchodní transakce a na účtování
  • Osvobození s nárokem na odpočet DPH – jak ho obhájit vůči správci u zbožových obchodů do EU a do třetích zemí, judikáty EMAG, Euro tyre atd., řetězové obchody v rámci EU v kontextu novely ZDPH 2020, přemístění zboží a nový § 18, tj. úprava call-off stock, zpřísnění podmínek pro osvobození ve vazbě na prokázání přepravy
  • Služby s přeshraničním prvkem – přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění (splnění podmínek základního pravidla dle § 9 ZDPH) anebo dle zvláštních pravidel (viz § 10 ZDPH)
  • Definice dovozu a vývozu v celních předpisech a v ZDPH
  • Dovoz zboží – uplatnění DPH při dovozu, celní problematika, faktury při dovozu, celní problematika, účetní souvztažnosti, rizika při dovozu
  • Vývoz zboží – uplatnění DPH při vývozu, celní problematika, faktury při vývozu, důkazní prostředky
  • Kontrolní hlášení a jeho sekce A.2. zaměřená na přijatá plnění ze zahraničí – časové souvislosti § 24,25 ZDPH
  • Souhrnné hlášení a vykazování vydaných přeshraničních plnění v něm – souvislosti mezi výstupy obchodních partnerů – provázanost SH a KH, časové souvislosti při uvedení transakce do přiznání k DPH
  • Neobvyklé obchodní modely v rámci EU včetně smluvních typů – práce na movité věci, propůjčování matric, forem a nástrojů, komisionářské smlouvy a další
Pro členy SÚ
2 200 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 400 Kč
včetně 21% DPH