Přeshraniční transakce v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně řešení

Kurz č. 25014

Přednáší Ing. Vladimír Zdražil
člen metodické rady Svazu účetních ČR, specialista na přeshraniční obchod a lektor specializovaných kurzů v anglickém jazyce z oblasti managementu a podnikové ekonomiky
Termín čtvrtek 2. listopadu 2023
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 13.30 hodin)

Místo Hradec Králové - přesné místo konání bude upřesněno týden před konáním semináře

Program kurzu

Cílem semináře je seznámit účastníky z 10 nejdůležitějšími oblastmi, které jsou klíčové pro plátce DPH aktivní v přeshraničních zbožových či službových transakcích.

Každou z těchto oblastí si probereme na několika modelových příkladech včetně jejich řešení a odkazu na ustanovení ZDPH, judikátů, metodických pokynů MF či předpisů EU včetně dopadu novely ZDPH 2020 (účinnost od 1.9.2020 novelou 343/2020 Sb, která byla na přeshraniční obchod poměrně bohatá), prokazování přepravy, call-off stock a jeho nová úprava, řetězové obchody.

Změny v přeshraničních transakcích s ohledem na významnou novelu ZDPH od července 2021 s důrazem na zavedení nových pojmů do ZDPH - elektronického rozhraní, prodej zboží na dálku, dovoz zboží na dálku, dovoz zboží nízké hodnoty. Režim jednoho správního místa a jeho rozšíření od roku 2021.Seminář je určen pro tuzemské plátce DPH zaměřené na přeshraniční službové a zbožové obchody.

Program:
1. Úloha „daňového statutu“ obchodního partnera při přeshraniční fakturaci
- aneb několik nezbytných zásad nutných pro správné daňové řešení v závislosti na povaze obchodního partner
2. Dodací doložky v kupních smlouvách a jejich vliv na průběh obchodní transakce a na účtování
3. Osvobození s nárokem na odpočet DPH
- jak ho obhájit vůči správci u zbožových obchodů do EU a do třetích zemí, judikáty EMAG, Euro tyre atd., řetězové obchody v rámci EU v kontextu novely ZDPH 2020, přemístění zboží a nový paragraf 18, tj. úprava call-off stock, zpřísnění podmínek pro osvobození ve vazbě na prokázání přepravy
4. Služby s přeshraničním prvkem
- přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění (splnění podmínek základního pravidla dle § 9 ZDPH) anebo dle zvláštních pravidel (viz § 10 ZDPH)
5. Definice dovozu a vývozu v celních předpisech a v ZDPH. Průsečík obou předpisů do evidence DPH a účetnictví.
6. Dovoz zboží
- uplatnění DPH při dovozu, celní problematika, faktury při dovozu, rizika při dovozu
7. Vývoz zboží
- uplatnění DPH při vývozu, celní problematika, faktury při vývozu, důkazní prostředky
8. Kontrolní hlášení a jeho sekce A.2. zaměřená na přijatá plnění ze zahraničí
- časové souvislosti § 24, 25 ZDPH
9. Souhrnné hlášení a vykazování vydaných přeshraničních plnění v něm
- souvislosti mezi výstupy obchodních partnerů
- provázanost SH a DAP
10. Neobvyklé obchodní modely v rámci EU včetně smluvních typů
- práce na movité věci, propůjčování matric, forem a nástrojů, komisionářské smlouvy a další

 

SEMINÁŘ PROBĚHNE PREZENČNÍ FORMOU A ON-LINE FORMOU WEBINÁŘE. V POZNÁMCE U PŘIHLÁŠKY UVEĎTE, O JAKOU FORMU ÚČASTI MÁTE ZÁJEM.
Cena v případě účasti na on-line semináři:
- člen SÚ = Kč 2.500,-- včetně DPH
- ostatní = Kč 2.600,-- včetně DPH


Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem 24 hodin před konáním

Pro členy SÚ
2 500 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 600 Kč
včetně 21% DPH