Přeshraniční transakce v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně řešení

Kurz č. 22031

Přednáší Ing. Vladimír Zdražil
člen metodické rady Svazu účetních ČR, specialista na přeshraniční obchod a lektor specializovaných kurzů v anglickém jazyce z oblasti managementu a podnikové ekonomiky
Termín pondělí 15. června 2020
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 13.30 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Pro koho je seminář určen: Pro tuzemské plátce DPH zaměřené na přeshraniční službové a zbožové obchody.

Cíl semináře: Vybrali jsme pro vás 10 nejdůležitějších oblastí, které jsou klíčové pro plátce DPH aktivní v přeshraničních zbožových či službových transakcích. Každou z těchto oblastí si probereme na několika modelových příkladech včetně jejich řešení a odkazu na ustanovení ZDPH, judikátů, metodických pokynů MF či předpisů EU včetně dopadu novely ZDPH 2020, která je na přeshraniční obchod poměrně bohatá (prokazování přepravy, call-off stock a jeho nová úprava, řetězové obchody).

Anotace semináře: 10 níže uvedených okruhů v řešených příkladech – tj. zadání problému včetně řešení

  • Úloha „daňového statutu“ obchodního partnera při přeshraniční fakturaci – aneb několik nezbytných zásad nutných pro správné daňové řešení v závislosti na povaze obchodního partnera
  • Dodací doložky v kupních smlouvách a jejich vliv na průběh obchodní transakce a na účtování
  • Osvobození s nárokem na odpočet DPH – jak ho obhájit vůči správci u zbožových obchodů do EU a do třetích zemí, judikáty EMAG, Euro tyre atd., řetězové obchody v rámci EU v kontextu novely ZDPH 2020, přemístění zboží a nový § 18, tj. úprava call-off stock, zpřísnění podmínek pro osvobození ve vazbě na prokázání přepravy
  • Zvláštní režim pro nejmenší podnikatele – vstupní kritéria, způsob provádění EET prostřednictvím předtištěných účtenek. Přijímání žádostí o schválení zvláštního (off-line) režimu správcem daně. Možnosti pro již evidující subjekty požádat o zvláštní režim
  • Služby s přeshraničním prvkem – přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění (splnění podmínek základního pravidla dle § 9 ZDPH) anebo dle zvláštních pravidel (viz § 10 ZDPH)
  • Definice dovozu a vývozu v celních předpisech a v ZDPH
  • Dovoz zboží – uplatnění DPH při dovozu, celní problematika, faktury při dovozu, celní problematika, účetní souvztažnosti, rizika při dovozu
  • Vývoz zboží – uplatnění DPH při vývozu, celní problematika, faktury při vývozu, důkazní prostředky
  • Kontrolní hlášení a jeho sekce A.2. zaměřená na přijatá plnění ze zahraničí – časové souvislosti § 24,25 ZDPH
Pro členy SÚ
2 100 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 300 Kč
včetně 21% DPH