Problematika pohledávek pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky 410 - v praxi roku 2019

Kurz č. 21922

Přednáší Ing. Simona Pacáková
auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně, specialistka na neziskový sektor
Termín čtvrtek 12. září 2019
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

 • Finanční kontrola u příjmů – kdo, kdy a jak provádí řídící kontrolu na straně příjmů
 • Uzavírání smluvních vztahů a povinnosti při zveřejňování smluv
 • Okamžik účetního případu u pohledávek – kdy vzniká pohledávka a kdy se o ní účtuje
 • Specifika jednotlivých typů pohledávek
 • Proces vymáhání pohledávek
 • Oceňování pohledávek a tvorba opravných položek k pohledávkám
 • Proces přeřazování pohledávek do podrozvahové evidence
 • Podrozvahové pohledávky
 • Promlčení pohledávky
 • Smluvní a zákonné sankce za pozdní úhradu pohledávky a jejich daňový režim
 • Inventarizace pohledávek a náležitosti inventurních soupisů
 • Zánik pohledávky
Pro členy SÚ
2 100 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 300 Kč
včetně 21% DPH