Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě ......... on-line školení

Kurz č. 25061

Přednáší Marek Reinoha
odborný poradce v oblasti cel a unijního obchodu, spoluautor odborné publikace, autor odborných článků, zkušený odborník a lektor v dané oblasti
Termín pátek 27. října 2023
Začátek

 8.30 hodin (prezence od 8.15 hodin, předpokládaný konec cca 13.00 hodin)

Místo on-line školení

Program kurzu

Informace k online školení:
Školení se uskuteční prostřednictvím GOOGLE MEET. K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě.

Komu je školení určeno:
Školení je určeno dovozcům a vývozcům zboží, celním deklarantům a pracovníkům poradenských firem.

Cíl školení:
Školení je zaměřeno na problematiku prokazování a stanovování původu zboží, lektor bude prezentovat základní pravidla preferenčního a nepreferenčního původu zboží. Cílem školení je seznámit účastníky s pravidly preferenčního a nepreferenčního původu zboží.

Program školení:
1. Význam a účel původu zboží v zahraničním obchodě se zbožím
2. Nepreferenční původ zboží
3. Preferenční původ zboží
- autonomní pravidla preferenčního původu
- pravidla preferenčního původu upravená smluvně
- prokazování preferenčního původu
- stanovování preferenčního původu
- kumulace původu
4. Vliv správného zařazení zboží do zbožového kódu kombinované nomenklatury dle celního sazebníku na stanovení původu zboží

Pro členy SÚ
2 139 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 239 Kč
včetně 21% DPH