Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě v praxi roku 2019

Kurz č. 21927

Přednáší Marek Reinoha
poradce v oblasti cel a unijního obchodu, Brno
Termín čtvrtek 19. září 2019
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 13.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Seminář je určen celním deklarantům, dovozcům a vývozcům zboží, pracovníkům poradenských firem.

Cíl semináře:
Seminář je účelově zaměřen na problematiku prokazování a stanovování původu zboží. Lektor bude prezentovat základní pravidla preferenčního a nepreferenčního původu zboží.

Program:
- význam a účel původu zboží v zahraničním obchodě se zbožím
- nepreferenční původ zboží
- preferenční původ zboží – autonomní pravidla preferenčního původu, pravidla preferenčního původu upravená smluvně, prokazování preferenčního původu, stanovování preferenčního původu, kumulace původu
- vliv správného zařazení zboží do zbožového kódu kombinované nomenklatury dle celního sazebníku na stanovení původu zboží

Pro členy SÚ
2 100 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 300 Kč
včetně 21% DPH