Roční účetní závěrka podnikatelů za rok 2017

Kurz č. 21819

Přednáší Ing. Dana Vankeová
certifikovaná účetní, zkušená lektorka účetní a daňové problematiky
Termín pátek 2. března 2018
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Seminář Vás seznámí s procesem účetní závěrky za rok 2017 a přípravou podkladů pro daňové přiznání právnických osob, rozdíly mezi účetním a daňovým pohledem a povinnosti spojené s účetní závěrkou.

Program:

  • Příprava účetní závěrky včetně stanovení termínů pro jednotlivé povinnosti spojené s účetní závěrkou
  • Povinnost inventarizace dle zákona o účetnictví, účtování o inventarizačních rozdílech
  • Závěrkové práce – časové rozlišení, dohadné položky, opravné položky, účetní versus daňové odpisy, účtování o rezervách, účtování o dotacích, účtování o zásobách a jejich oceňování, účtování u aktivace a zásob vytvořených vlastní činností, kurzové rozdíly, účtování o reálné hodnotě, účtování o odložené a splatné daní atd.
  • Účetní závěrka, sestavení povinných výkazů podle jednotlivých kategorií účetních jednotek, přílohy účetní závěrky
  • Schvalování, zveřejňování, povinnost auditu a další povinnosti spojené s účetní závěrkou

 

Pro členy SÚ
1 950 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 100 Kč
včetně 21% DPH