Sestavení přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2020 příspěvkových organizací

Kurz č. 23022

Přednáší Ing. Daniela Burianová, LL.M.
auditor a daňový poradce
Termín úterý 23. února 2021
Začátek

8.30 hodin (prezence od 8.00 hodin, předpokládaný konec cca 13.30 hodin)

Místo on-line školení

Program kurzu

Seminář pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou SALVEA Pardubice


Webinář je určen pro ekonomy a účetní příspěvkových organizací, aby mohli zpracovat daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob. Na konkrétním případu budou názorně popsány postupy úprav výsledku hospodaření na daňový základ tak, aby ekonomové a účetní dokázali sami poté sestavit daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2020.
 
Program webináře:
1. Teoretická část - ustanovení zákona o daních z příjmů k sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2020 příspěvkových organizací - problematika příjmů, které vstupují do daňového základu a které jsou osvobozeny, uplatnění daňově uznatelných nákladů, odčitatelných položek včetně odpočtu dle §20 odst.7 pro veřejně prospěšné poplatníky a slev na dani. Součástí budou i upozornění na sporná ustanovení.
2. Praktická část– příklad na zpracování daňového přiznání u příspěvkové organizace
- úpravy výsledku hospodaření na základ daně - vyloučení příjmů a výdajů z nepodnikatelských činností ze základu daně, pokud výdaje vynaložené  v souvislosti s prováděním těchto činnosti jsou vyšší, tj. aplikace úzkého základu daně
- osvobozené příjmy
- příprava podkladů pro sestavení daňového přiznání
- vyplnění jednotlivých řádků s příslušným komentářem v přiznání přímo přes EPO přímo s posluchači s údaji příkladu
- možnosti odeslání daňového přiznání, další povinnosti vůči správci daně spojené s přiznáním k dani z příjmů právnických osob

 

 

Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem 24 hodin před konáním akce.

Pro členy SÚ
2 057 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 178 Kč
včetně 21% DPH