Spisová a archivní služba v ČR – hlavní předpisy souvisejicí a jejich vliv na správu dokumentů v instituci

Kurz č. 22088

Přednáší PaeDr. Bohumír Brom
archivář s téměř 30-ti letou praxí ve veřejném archivnictví
Termín úterý 8. září 2020
Začátek

8.30 hodin (prezence od 8.00 hodin, předpokládaný konec cca 13.30 hodin)

Místo T-STRING a.s. - zasedací místnost, Masarykovo nám. 1484, Pardubice

Program kurzu

Seminář pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou NOVATIS s.r.o. Pardubice - www.seminare-pardubice.cz

Zaměření semináře: Instituce státní správy, obce, školy, zdravotnické pojišťovny, veřejné výzkumné instituce, právnické osoby zřízené zákonem nebo samosprávou (podle § 3 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů).

Přínos pro účastníky: Výklad aktuální legislativy, která úzce souvisí s výkonem spisové služby a s vlastní správou dokumentů v institucích (např. s uplatňováním spisového řádu a plánu v praxi apod.).

Program:
- Spisová a archivní služba v ČR (základní přehled aktuální legislativy)
- Informační systémy veřejné správy a správa dokumentů
- Kybernetická bezpečnost a utajované informace
- Elektronizace veřejné správy a tzv. digitální ústava (zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby)
- Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- Nový Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění) a likvidace subjektů
- Hlavní předpisy z oblasti vnitřní správy (evidence obyvatel, rodná čísla, občanské průkazy, ověřování dokumentů)
- Výkon státní správy a samosprávy (obce a kraje) a manipulace s dokumenty
- Účetní a daňová dokumentace, audit
- Školská a zdravotnická dokumentace

 

Pro členy SÚ
1 800 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
1 900 Kč
včetně 21% DPH