Spisová služba aneb efektivní správa dokumentů v praxi

Kurz č. 22088

Přednáší Mgr. Martin Landsmann
Státní oblastní archiv Zámrsk
Termín čtvrtek 12. března 2020
Začátek

8.30 hodin (prezence od 8.00 hodin, předpokládaný konec cca 13.30 hodin)

Místo T-STRING a.s. - zasedací místnost, Masarykovo nám. 1484, Pardubice

Program kurzu

Seminář pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou NOVATIS s.r.o. Pardubice - www.seminare-pardubice.cz

Seminář je určen veřejnoprávním i soukromoprávním původcům, kteří mají zájem na kvalitním fungování spisové služby. Účastníci budou seznámeni s platnou legislativou, především zákonem 499/2004 Sb.  o archivnictví a spisové službě, vyhláškou 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby a dalšími právními normami, které se dané problematiky týkají.

Kurz se bude věnovat odborné správě dokumentů jak v analogové, tak digitální podobě od jejich vzniku, přes evidenci, oběh, vyřizování, podepisování, ukládání až po jejich vyřazování v rámci skartačního řízení.

Část přednášky bude věnována aktuálním problémům týkajících se vztahu spisové služby a GDPR.

 

Pro členy SÚ
1 700 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
1 800 Kč
včetně 21% DPH