Spisová služba aneb efektivní správa dokumentů v praxi

Kurz č. 23020

Přednáší Mgr. Martin Landsmann
Státní oblastní archiv Zámrsk
Termín čtvrtek 4. února 2021
Začátek

8.30 hodin (prezence od 8.00 hodin, předpokládaný konec cca 13.30 hodin)

Místo on-line školení

Program kurzu

Seminář pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou NOVATIS s.r.o. Pardubice

 
- Webinář je určen především veřejnoprávním původcům, kteří mají ze zákona povinnost vést řádně spisovou službu.
- Své se dozvědí i zástupci i soukromoprávní sféry, kteří mají zájem na kvalitním fungování spisové služby.
Účastníci budou seznámeni s platnou legislativou, především zákonem 499/2004 Sb.  o archivnictví a spisové službě, vyhláškou 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby a dalšími právními normami, které se dané problematiky týkají. Především pak s nařízením eIDAS.

- Kurz se bude věnovat odborné správě dokumentů jak v analogové, tak digitální podobě  od jejich vzniku, přes evidenci, oběh, vyřizování, podepisování, ukládání až po jejich vyřazování v rámci skartačního řízení a kontroly výkonu těchto činností ze strany státních archivů.
- Část přednášky bude věnována aktuálním problémům týkajících se vztahu spisové služby a GDPR.
- Připravované změny a aktuality ke dni konání semináře.

 

Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem 24 hodin před konáním akce.

Pro členy SÚ
1 900 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 000 Kč
včetně 21% DPH