Spisová služba – změny k 1.7.2023 a praxe v oblasti spisové služby ......... on-line školení

Kurz č. 25070

Přednáší Mgr. et Mgr. Linda Řezníčková
metodik - Státní oblastní archiv HK, pracoviště Pardubice
Termín pondělí 6. listopadu 2023
Začátek

8.30 hodin (prezence od 8.00 hodin, předpokládaný konec cca 13.30 hodin)

Místo on-line

Program kurzu

Školení ke spisové službě bude zaměřeno na základní úkony ve správě dokumentů u veřejnoprávních původců v legislativním rámci zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění; novelizované vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby k 1.7.2023; a Národnímu standardu pro elektronické systémy spisové služby s účinností od 4. 7. 2017 s přihlédnutím k chystaným změnám novely standardu. Zohledněny budou dopady i dalších nařízení EU (např. eIDAS, GDPR) či zákona o právu na digitální služby č. 12/2020 Sb. na řádnou správu dokumentů a nakládání s nimi v průběhu celého životního cyklu. Přiblíženy budou další vývojové tendence ve výkonu spisové služby z pohledu uživatelů i očekávaný postup u atestování elektronických systémů spisových služeb.

Program:
- archivní zákon – aktuální znění zákona č. 261/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
- vyhláška č. 92/2023 Sb. s účinností od 01.07.2023, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
- Národní standard pro elektronické systémy spisové služby, VMV část 57/2017

Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem 24 hodin před konáním akce.

Pro členy SÚ
2 441 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 541 Kč
včetně 21% DPH