Srážky ze mzdy, exekuce a osobní bankrot v praxi roku 2018

Kurz č. 21829

Přednáší Ing. Růžena Klímová
odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, Praha
Termín středa 19. září 2018
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Určeno: Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní osoby, které se zabývají srážkami z příjmu fyzických osob.

Přínos: Na praktických příkladech si procvičíte problematiku srážek ze mzdy, jak postupovat v případě exekuce či osobního bankrotu zaměstnance. Lektorka vás upozorní na nejčastější chyby ve výpočtech.

Program:

1. Právní předpisy upravující postup při provádění srážek ze mzdy
- příjmy, z nichž se srážky provádějí
- srážky bez souhlasu zaměstnance a se souhlasem zaměstnance (dohoda uzavřená podle § 2045 OZ a změny od 28. 2. 2017)
- srážky přednostní a nepřednostní
- pořadí srážek
- nezabavitelné částky, plně zabavitelná část mzdy
- jediný plátce příjmu, několik souběžných plátců příjmu
- postup při provádění srážek ze mzdy
- odstupné a exekuční srážka, příslušenství ke srážce
- povinnosti plátce příjmu
- souběh exekucí
- sankce při porušení povinností
- úroky z prodlení
- doručování exekučních titulů do datových schránek
- exekuce a dočasná pracovní neschopnost

2. Postup při exekuci v případě změny plátce
2.1 Zaměstnavatel versus OSSZ, insolvenční zákon a osobní bankrot
- podání návrhu na insolvenční řízení (změna insolvenčního zákona od 1. 7. 2017)
- zahájení insolvenčního řízení
- rozhodnutí o úpadku
- rozhodnutí o oddlužení schválením splátkového kalendáře
- oddlužení zpeněžením majetkové podstaty

2.2. Postup zaměstnavatele v případě insolvence zaměstnance
- výše nezabavitelné částky v případě insolvence
- postup v případě deponovaných částek na účtu zaměstnavatele
- povinnosti dlužníka
- pohledávky za podstatou
- pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou (výživné)

2.3 Součinnost zaměstnavatele vůči insolvenčním správcům, exekutorům, soudům
- exekuce dle § 312 OSŘ, přikázáním jiné peněžité pohledávky – zabavení daňového bonusu
- zabavení příjmu plynoucího z DPP

Pro členy SÚ
2 000 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 200 Kč
včetně 21% DPH