Srážky ze mzdy, exekuce a osobní bankrot v praxi roku 2022

Kurz č. 24021

Přednáší Ing. Růžena Klímová
odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, Praha
Termín středa 15. června 2022
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo Hradec Králové - přesné místo konání bude upřesněno týden před konáním semináře

Program kurzu

Cílem semináře je procvičit si na praktických příkladech problematiku srážek ze mzdy a seznámit se se všemi situacemi při provádění exekučních srážek, srážek na základě dohody a jak postupovat v případě osobního bankrotu zaměstnance. Účastníci budou upozorněni na nejčastější chyby ve výpočtech.

Program:
1.Právní předpisy upravující postup při provádění srážek ze mzdy
2. Příjmy, z nichž se srážky provádějí - §§ 276, 277 a 299 OSŘ 
- čistá mzda a daňový bonus při exekuci a při insolvenci - § 317 OSŘ
- daňový bonus a exekuce dle § 312 OSŘ
- započtení proti pohledávce na mzdu - § 144a ZP
- pohledávky autorské odměny - § 319 OSŘ
3. Srážky bez souhlasu zaměstnance a se souhlasem zaměstnance - dohoda uzavřená podle § 327 ZP, dohoda uzavřená podle § 2045 OZ
4. Srážky přednostní a nepřednostní
5. Pořadí srážek
6. Pojem vyživovaná osoba, nezabavitelná částka na vyživovanou osobu a dlužníka
7. Jediný plátce příjmu, několik souběžných plátců příjmu 
8. Postup při provádění srážek ze mzdy při souběhu exekučních srážek a srážek na základě dohody
9. Příslušenství ke srážce a nabytí právní moci
10. Povinnosti plátce příjmu při vzniku, trvání a ukončení PPV
11. Souběh exekucí a poměrná úhrada dluhů
12. Sankce při porušení povinností
13. Úroky z prodlení
14. Doručování exekučních titulů do datových schránek
15. Exekuce a dočasná pracovní neschopnost, PPM – povinnosti vůči OSSZ a opačně
16. Paušální náhrada nákladů při exekuci, její správné stanovení
17. Náhradní výživné
18. Chráněný účet
19. Insolvenční zákon a insolvence fyzické osoby - podání návrhu na ins. řízení, zahájení insolvenčního řízení, usnesení o úpadku, rozhodnutí o oddlužení schválením splátkového kalendáře, rozhodnutí o konkurzu (tzv. nepatrný konkurz), postup zaměstnavatele v případě insolvence zaměstnance, výše nezabavitelné částky v případě insolvence, postup v případě deponovaných částek na účtu zaměstnavatele, povinnosti dlužníka
20. Součinnost zaměstnavatele vůči insolvenčním správcům, exekutorům, soudům

 

SEMINÁŘ PROBĚHNE PREZENČNÍ FORMOU A ON-LINE FORMOU WEBINÁŘE. V POZNÁMCE U PŘIHLÁŠKY UVEĎTE, O JAKOU FORMU ÚČASTI MÁTE ZÁJEM.


Cena v případě účasti na on-line semináři:
- člen SÚ = Kč 2.400,-- včetně DPH
- ostatní = Kč 2.600,-- včetně DPH


Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem 24 hodin před konáním akce.

Pro členy SÚ
2 400 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 600 Kč
včetně 21% DPH