Stavební zákon na úseku stavebního řádu a co lze očekávat od nového stavebního zákona ......... on-line školení

Kurz č. 25081

Přednáší Ing. Marcela Pavlová
spolupodílela se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu a na novém stavebním zákonu, zkušební komisařka pro zvláštní část zkoušek odborné způsobilosti
Termín čtvrtek 14. prosince 2023
Začátek

 9.00 hodin (prezence od 8.45 hodin, předpokládaný konec cca 13.30 hodin)

Místo on-line školení

Program kurzu

Informace k online školení:
Školení se uskuteční prostřednictvím GOOGLE MEET. K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě.

Komu je školení určeno:
Určeno všem, kteří chtějí získat přehled o možnostech umělé inteligence, a jak si usnadnit s její pomocí práci.

Zaměření školení:
Obsahem semináře bude podrobný výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na úseku stavebního řádu, tj. ohlašování, povolování, kolaudování a odstraňování staveb.
Součástí semináře bude též výklad ustanovení zákona č. 283/2021 Sb. (nový stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v části týkající se struktury stavební správy, povolování, užívaní a odstraňování staveb, včetně rozhodování o vyhrazených stavbách.

Program školení:
1. Aktuální legislativní novinky
2. Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu:
- majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru
- účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona
- stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
- stavební řízení
- společné územní a stavební řízení
- veřejnoprávní smlouva
- změna stavby před jejím dokončením
- předčasné užívání stavby a zkušební provoz
- kolaudace
- změna v účelu užívání stavby
- povolení odstranění stavby
- nařízení odstranění stavby, dodatečné povolení
3. Problematika povolování, kolaudování a odstraňování staveb podle nového stavebního zákona – aktuálně
4. Rozhodování o vyhrazených stavbách od 1. ledna 2024

Pro členy SÚ
2 320 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 420 Kč
včetně 21% DPH