Stavební zákon na úseku stavebního řádu dnes a podle nové právní úpravy ......... on-line školení

Kurz č. 23049

Přednáší Ing. Marcela Pavlová
náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, podílí se na přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, zkušená lektorka.
Termín úterý 30. listopadu 2021
Začátek

 8.30 hodin (prezence od 8.15 hodin, předpokládaný konec cca 13.30 hodin)

Místo on-line školení

Program kurzu

Seminář pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou Intellego Olomouc

Informace k online školení:
Školení se uskuteční prostřednictvím GOOGLE MEET. K připojení se k tomuto online školení potřebujete pouze připojení k internetu a reproduktory (ty na 99 % ve vašem notebooku nebo počítači máte). Do počítače nemusíte instalovat žádný software, vše probíhá v prohlížeči a vše je v českém jazyce. S lektorem můžete v průběhu školení komunikovat buď písemně prostřednictvím chatu nebo pokud máte mikrofon, můžete dotazy pokládat i ústně. Účastníci minimálně 24 hodin před konáním obdrží podkladové materiály v elektronické podobě.

Komu je školení určeno:
Školení je určeno pracovníkům stavebních úřadů a dotčených orgánů, investorům, projektantům a inženýrským organizacím.

Program školení:
Obsahem školení je podrobný výklad jednotlivých ustanovení stavebního zákona na úseku územního rozhodování a stavebního řádu s důrazem na ustanovení, u kterých v aplikační praxi přetrvávají nejasnosti a jiné komplikace. Účastníci budou také informováni o novém stavebním zákonu na úseku umisťování a povolování staveb. Nový stavební zákon byl publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2021 Sb. Účastníci mohou své dotazy a nejasnosti probrat s lektorkou, která je významnou odbornicí v této problematice.

1. Změny v zákoně č. 416/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (liniový zákon)
2. Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu:
- majetkoprávní doklady pro povolení záměru
- stavby, terénní úpravy a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
- ohlašování jednoduchých staveb
- stavební řízení
- společné územní a stavební řízení
- veřejnoprávní smlouva
- změny stavby před jejím dokončením
- předčasné užívání stavby a zkušební provoz
- kolaudace
- změny v účelu užívání stavby
- povolení odstranění stavby
- nařízení odstranění stavby
3. Povolování, užívání a odstraňování staveb podle nového stavebního zákona

Pro členy SÚ
2 078 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 178 Kč
včetně 21% DPH