Společenství vlastníků jednotek - účetní a daňový pohled ....... on-line

Kurz č. 26043

Přednáší RNDr. Ivan Brychta
lektor, konzultant, certifikovaný bilanční účetní a daňový poradce
Termín středa 16. října 2024
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 13.00 hodin)

Místo on-line

Program kurzu

Seminář je určen vlastníkům bytových a nebytových jednotek, členům statutárních orgánů SVJ, správcovským firmám, firmám vedoucím účetnictví SVJ, pracovníkům finančních ústavů úvěrujících nemovitosti a dalším, kteří z titulu své profese nebo vlastnictví jednotky potřebují problematiku SVJ znát.

Program:
- Základní vymezení společenství vlastníků jednotek, rozdělení domu na jednotky (pohled občanského práva)
- Společenství vlastníků jednotek v pozici účetní jednotky - související účetní předpisy, povinnosti SVJ, směrná účtová osnova aj. 
- Účetní závěrka a související úkony - sestavování výkazů, inventarizace, schvalování závěrky a ukládání závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku)
- Hospodaření SVJ při správě domu a pozemku - úhrada výdajů na správu, rozpočet SVJ a další
- Vybrané účetní operace SVJ - evidence dlouhodobých záloh na opravy, služby účtované vlastníkům, účtování o opravách a technickém zhodnocení, ve vztahu k úvěrům a dotacím aj.
- Daně - otázka registrace k daním, princip zdaňování příjmů, podání daňového přiznání, závislá činnost ve vztahu k daním, problematika DPH ve vztahu ke společenství vlastníků
- Speciální případy v daních - správa společných částí domů, opravy a TZ, činnosti společenství vlastníků
- Daňová problematika z pohledu vlastníků jednotek - zdanění příjmů z nájmu jednotek, výdaje související s jednotkou jako daňově účinný výdaj/náklad, osvobození od daně z příjmů při převodu jednotky a další souvislosti ve vztahu k daním z příjmů, povinnosti k dani z nemovitých věcí

 

Pro členy SÚ
2 904 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 904 Kč
včetně 21% DPH