Účetní a daňové aktuality v roce 2018 - daňový balíček (změny v účetních a daňových zákonech i souvisejících předpisech)

Kurz č. 21838

Přednáší Ing. Dana Vankeová
certifikovaná účetní, zkušená lektorka účetní a daňové problematiky
Termín pondělí 10. září 2018
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Oblíbený seminář v kostce podá srozumitelný výklad nejdůležitějších změn, které dané období přineslo do účetnictví, daní, obchodního práva a dalších souvisejících oblastí. Seminář je určen všem, kdo chtějí mít jistotu, že jim neuniknou důležité informace, bez nichž nelze kvalitně zastávat funkce účetních, auditorů, daňových poradců a dalších ekonomických pracovníků.

Přínos: Na semináři budete seznámeni se změnami v účetních a daňových zákonech od 1. 1. 2018, novelami zákonů přijatých v průběhu roku 2018 a očekávanými změnami od 1. 1. 2019.

Program:
1. Zákon o účetnictví
- novinky v účetnictví účinné od 1. 1. 2018 na základě prováděcí vyhlášky pro podnikatele
- další úpravy zákona o účetnictví v souvislosti s právní úpravou EU (goodwill, změny ve vykazování časového rozlišení a další)

2. Daňový balíček změn od 1.1.2019
2.1 Zákon o DPH
- novela účinná od 1. 1. 2019 (část až od 1. 1. 2021)
- další úpravy Zákona o DPH v návaznosti na implementaci evropských směrnic: úpravy v předmětu daně, úpravy v oblasti základních pojmů – úplata a ekonomická činnost, změny u digitálních služeb, uplatňování DPH v případě poukazů (voucherů), nárok na odpočet daně při registraci plátce u dlouhodobého majetku - rozšíření možnosti, úpravy pokut v souvislosti s kontrolním hlášením, další navrhované změny

2.2 Zákon o daních z příjmu – novela účinná od 1. 1. 2019
- úpravy na základě implementace evropských směrnic a IFRS 9 - omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů, zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví, zdanění ovládaných zahraničních společností, zvýšení odpisové sazby v prvním roce odepisování vozidel s elektrickýcm pohonem a další, další navrhované změny

2.3 Novely dalších zákonů v rámci daňového balíčku
- zákon o hazardních hrách
- insolvenční zákon
- celní zákon
- daňový řád
- zákon o mezinárodní spolupráci v oblasti daní
- zákon o Finanční správě ČR
- zákon o Celní správě ČR

2.4 Zákon o evidenci tržeb
- novela zákona účinná od 1. 1. 2019 vynucená rozhodnutím Ústavního soudu z prosince 2017

 

 

 

 

Pro členy SÚ
2 000 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 200 Kč
včetně 21% DPH