Účetní a daňové aktuality v roce 2020 - změny v účetních a daňových zákonech

Kurz č. 22035

Přednáší Ing. Dana Vankeová
certifikovaná účetní, zkušená lektorka účetní a daňové problematiky
Termín středa 16. září 2020
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Určeno: Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům

Obsah:

1. Přehled zákonů a opatření v souvislosti s koronavirem včetně ukončení lhůt platnosti:
- přehled opatření pro OSVČ- úlevy v oblasti zdravotního a sociálního pojištění, kompenzační bonus a jeho vykazování
- přehled opatření pro s.r.o. – kompenzační bonus, schvalování účetních závěrek a další opatření
- opatření v oblasti daní – prominutí sankcí (včetně té za pozdní podání KH), postup u placení DPH, prominutí placení záloh na daň silniční a daň z příjmů – dokdy, zpětný odpočet ztráty za rok 2020 – úprava ZDP-změna zákona o daních z příjmů schválená sněmovnou
- přehled opatření pro zaměstnavatele (Antivirus)
- půjčky podnikatelům
- opatření ohledně veškerých úvěrů
- osvobození od DPH u zboží
2. Aktuální Pokyny GFŘ vydané v roce 2020
3. Změny v zákoně o DPH v roce 2020 a v roce 2021
- nová skupina služeb s 10% sazbou DPH a přeřazení některého zboží do 10% sazby DPH změny v DPH platné od 1.5.2020
- další změny v sazbách DPH přijaté v době legislativní nouze – zákon 283/2020 účinný od 1.1.2021
4. Pozastavení EET do 31.12.2020 pro všechny poplatníky
– jak stávající, tak i nové, posunutí lhůt pro žádosti o tzv. zvláštní režim na 1.10.2020, další aktuální informace
5. Novela daňového řádu
- již podruhé schválena poslaneckou sněmovnou, novela DŘ v rámci projektu „MOJE daně“, zákon 283/2020 účinný od 1.1.2021
- změny důležité pro účetní – vratky DPH
- posun termínu pro podání daňového přiznání elektronicky o měsíc a další důležité změny
6. Další aktuální informace k datu konání semináře

Pro členy SÚ
2 200 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 400 Kč
včetně 21% DPH