Účetní závěrka 2017 a změny v účetnictví a daních 2018 – pro neziskovky – vyhláška 504

Kurz č. 21740

Přednáší Ing. Simona Pacáková
auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně, specialistka na neziskový sektor
Termín pondělí 27. listopadu 2017
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

1. Sestavení účetních výkazů 2017 v jednoduchém účetnictví
2. Sestavení účetní závěrky 2017 v podvojném účetnictví
-Dohadné položky ve směrnici a v účetnictví
- Metodika tvorby rezerv
- Odpisy dlouhodobého majetku a časové rozlišení investičních dotací
- Účtování přijatých darů
- Inventarizace majetku, závazků, ostatních aktiv a ostatních pasiv
- Zaúčtování daně z příjmů právnických osob
- Návod na kontrolu účetních výkazů
3. Změny v dani z příjmů právnických osob účinné od 1.7.2017 a použitelné pro zdaňovací období 2017
4. Novinky 2018
- Zákon č. 25/2017 o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí a související prováděcí vyhláška 272/2017
- Informace k aktuálnímu stavu účetní legislativy platné od 1.1.2018
- Změny v dani z příjmů právnických osob účinné od 1.7.2017 a použitelné pro zdaňovací období 2018

Pro členy SÚ
1 900 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 000 Kč
včetně 21% DPH