Účetní závěrka 2018 a změny v účetnictví a daních – pro obce a příspěvkové organizace – vyhláška 410

Kurz č. 21827

Přednáší Ing. Simona Pacáková
auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně, specialistka na neziskový sektor
Termín úterý 11. prosince 2018
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Z organizační důvodů došlo k přeložení semináře z původně plánovaného termínu 27.11.2018.

1. Sestavení účetní závěrky 2018
- dohadné položky ve směrnici a v účetnictví
- metodika tvorby rezerv
- kontrola krytí fondů peněžními prostředky
- odpisy dlouhodobého majetku a časové rozlišení investičních transferů
- inventarizace majetku, závazků, ostatních aktiv a ostatních pasiv
- zaúčtování daně z příjmů právnických osob
- návod na kontrolu účetních výkazů
- zveřejnění účetní závěrky
2. Změny v dani z příjmů právnických osob použitelné pro zdaňovací období 2018
- změna § 20(7) – snížení základu daně veřejně prospěšného poplatníka
- změny v osvobození bezúplatných příjmů veřejně prospěšného poplatníka
- vykazování osvobozených bezúplatných příjmů v daňovém přiznání
- nedaňové náklady veřejně prospěšného poplatníka
- dopad tvorby a čerpání fondů na základ daně

Pro členy SÚ
2 100 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 300 Kč
včetně 21% DPH