Účetní závěrka 2019 a novinky 2020 – pro obce a příspěvkové organizace – vyhláška 410

Kurz č. 21938

Přednáší Ing. Simona Pacáková
auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně, specialistka na neziskový sektor
Termín čtvrtek 28. listopadu 2019
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

1. První část semináře bude věnována účetním případům, které musí být zaúčtovány nejpozději na konci účetního období (tzv. uzávěrkové operace) u příspěvkových organizací
- kontrola krytí fondů
- zaúčtování inventarizačních rozdílů
- opravné položky
- časové rozlišení nákladů a výnosů
- časové rozlišení investičních a provozních transferů
- účetní odpisy dlouhodobého majetku
- kontrola členění hlavní a hospodářské (doplňkové) činnosti
- výnosy ze sdílených daní u obcí
- kontrola vazeb mezi Výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu (Fin-2-12) a účetnictvím
2. V rámci semináře se účastníci naučí vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob řádek po řádku
- základ vyplnění daňového přiznání – hospodářský výsledek před zdaněním
- položky zvyšující základ daně
- položky snižující základ daně
- uplatnění daňových odpisů
- snížení základu daně podle § 20(7) u některých příspěvkových organizací
3. Schvalování a zveřejňování účetní závěrky
4. Evidence skutečných majitelů z pohledu příspěvkových organizací
5. Aktuální informace o stavu legislativních změn v oblasti daní a účetnictví pro další období
6. Průběžně odpovědi na dotazy účastníků

 

Pro členy SÚ
2 100 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 300 Kč
včetně 21% DPH