Účetní závěrka podnikatelů pro rok 2019

Kurz č. 21932

Přednáší Bc. Lenka Dvořáková
daňová poradkyně, členka odborných sekcí KDP ČR a členka KCÚ, Praha
Termín středa 4. prosince 2019
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 16.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Určeno: Seminář je určen všem, kteří mají základní informace o účetnictví nebo pracují jako účetní, ale možná budou sestavovat účetní závěrku poprvé a potřebují si ověřit správné postupy při sestavení účetní závěrky a při přípravě na daňové přiznání.
Seminář doporučujeme také studentům ekonomických oborů, kteří potřebují rozšířit a prohloubit znalosti o účetní závěrce a souvisejících úkonech.

Přínos: Na semináři vás provedeme nejen teorií, ale hlavně praktickou částí krok po kroku k úspěšnému sestavení účetních výkazů (účetní závěrky). Budete mít příležitost zeptat se na konkrétní oblasti, kde máte pochybnosti a budete upozorněni na nejčastější chyby, které se v praxi vyskytují při sestavování výkazů i na řešení účetních chyb minulých účetních období.

Program:

 • Úvod do problematiky
 • Legislativní rámec, účetní metodika
 • Sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích
 • Obsah přílohy v účetní závěrce
 • Ověřování účetní závěrky auditorem
 • Výroční zpráva
 • Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
 • Zveřejňování údajů z účetní závěrky
 • Časté chyby zjišťované při auditu účetní závěrky
 • Řešení chyb minulých účetních období a jak s jejich dopady naložit v aktuální účetní závěrce
 • Dotazy a diskuze
Pro členy SÚ
2 700 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 900 Kč
včetně 21% DPH