Účetní závěrka podnikatelů pro rok 2020

Kurz č. 2047

Přednáší Ing. Lenka Dvořáková
daňová poradkyně, členka odborných sekcí KDP ČR a členka KCÚ, Praha
Termín úterý 8. prosince 2020
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 16.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Určeno: Seminář je určen všem, kteří mají základní informace o účetnictví nebo pracují jako účetní, ale možná budou sestavovat účetní závěrku poprvé a potřebují si ověřit správné postupy při sestavení účetní závěrky a při přípravě na daňové přiznání.
Seminář doporučujeme také studentům ekonomických oborů, kteří potřebují rozšířit a prohloubit znalosti o účetní závěrce a souvisejících úkonech.

Přínos: Na semináři vás provedeme nejen teorií, ale hlavně praktickou částí krok po kroku k úspěšnému sestavení účetních výkazů (účetní závěrky). Budete mít příležitost zeptat se na konkrétní oblasti, kde máte pochybnosti a budete upozorněni na nejčastější chyby, které se v praxi vyskytují při sestavování výkazů i na řešení účetních chyb minulých účetních období.

Program:

  • bude doplněn
Pro členy SÚ
2 800 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 950 Kč
včetně 21% DPH