Účetní závěrka podnikatelů pro rok 2020 - on-line školení

Kurz č. 22047

Přednáší Ing. Lenka Dvořáková
daňová poradkyně, členka odborných sekcí KDP ČR a členka KCÚ, Praha
Termín úterý 8. prosince 2020
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 16.00 hodin)

Místo on-line školení

Program kurzu

Určeno: Seminář je určen všem, kteří mají základní informace o účetnictví nebo pracují jako účetní, ale budou sestavovat účetní závěrku poprvé, nebo si potřebují ověřit správné postupy při sestavení účetní závěrky a při přípravě na daňové přiznání.

Přínos: Účast na semináři vám pomůže ověřit správné postupy při sestavení účetní závěrky, při přípravě na daňové přiznání a prohloubí vaše znalosti účetní závěrky a souvisejících úkonů. Cílem seminář je dobře vás připravit na sestavování účetní závěrky a daňového přiznání. Budete mít příležitost zeptat se na konkrétní oblasti, kde máte pochybnosti a budete upozorněni na nejčastější chyby, které se v praxi vyskytují.

Program:

  • operace před uzavřením účetního období - odpisy, opravné položky, rezervy, časové rozlišení, dohadné položky, kursové rozdíly, inventarizační rozdíly, účtování zásob, splatná daň, odložená daň, opravy chyb minulých účetních období
  • kategorizace účetních jednotek, dopady do rozsahu sestavení a zveřejnění ÚZ, konsolidace
  • struktura účetní závěrky - sestavování rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy, cash flow, výroční zprávy, přehledu o změnách ve vlastním kapitálu

 

SEMINÁŘ PROBĚHNE PREZENČNÍ FORMOU A ON-LINE FORMOU WEBINÁŘE. V POZNÁMCE U PŘIHLÁŠKY UVEĎTE, O JAKOU FORMU ÚČASTI MÁTE ZÁJEM.

Cena v případě účasti na on-line semináři:
- člen SÚ = Kč 2.200,-- včetně DPH
- ostatní = Kč 2.400,-- včetně DPH

Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem.

Pro členy SÚ
2 200 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 400 Kč
včetně 21% DPH