Účetní závěrka podnikatelů pro rok 2021

Kurz č. 23041

Přednáší Ing. Lenka Dvořáková
daňová poradkyně, členka odborných sekcí KDP ČR a členka KCÚ, Praha
Termín pondělí 13. prosince 2021
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 16.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Určeno: Seminář je určen všem, kteří mají základní informace o účetnictví nebo pracují jako účetní, ale budou sestavovat účetní závěrku poprvé, nebo si potřebují ověřit správné postupy při sestavení účetní závěrky a při přípravě na daňové přiznání.

Přínos: Účast na semináři vám pomůže ověřit správné postupy při sestavení účetní závěrky, při přípravě na daňové přiznání a prohloubí vaše znalosti účetní závěrky a souvisejících úkonů. Cílem seminář je dobře vás připravit na sestavování účetní závěrky a daňového přiznání. Budete mít příležitost zeptat se na konkrétní oblasti, kde máte pochybnosti a budete upozorněni na nejčastější chyby, které se v praxi vyskytují.

Program:

  • operace před uzavřením účetního období - odpisy, opravné položky, rezervy, časové rozlišení, dohadné položky, kursové rozdíly, inventarizační rozdíly, účtování zásob, splatná daň, odložená daň, opravy chyb minulých účetních období
  • kategorizace účetních jednotek, dopady do rozsahu sestavení a zveřejnění ÚZ, konsolidace
  • struktura účetní závěrky - sestavování rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy, cash flow, výroční zprávy, přehledu o změnách ve vlastním kapitálu

 

SEMINÁŘ PROBĚHNE PREZENČNÍ FORMOU A ON-LINE FORMOU WEBINÁŘE. V POZNÁMCE U PŘIHLÁŠKY UVEĎTE, O JAKOU FORMU ÚČASTI MÁTE ZÁJEM.

Cena v případě účasti na on-line semináři:
- člen SÚ = Kč 2.300,-- včetně DPH
- ostatní = Kč 2.400,-- včetně DPH

Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem.

Pro členy SÚ
2 800 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 900 Kč
včetně 21% DPH