Účetní závěrka pro podnikatele za rok 2022

Kurz č. 25005

Přednáší Ing. Dana Vankeová
certifikovaná účetní, zkušená lektorka účetní a daňové problematiky
Termín středa 15. února 2023
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo Hotel Alessandria - salonek č. 2 ve 3. patře hotelu, Třída SNP 733, Hradec Králové

Program kurzu

Podrobné seznámení se s procesem účetní závěrky a přípravou podkladů pro daňové přiznání právnických osob, rozdíly mezi účetním a daňovým pohledem a povinnosti spojené s účetní závěrkou.

Program:
- Povinnost inventarizacedle zákona o účetnictví, náležitosti inventarizačních protokolů, účtování o inventarizačních rozdílech, inventarizace z pohledu DPH – náležitosti likvidačních protokolů 
- Účetní a daňové odpisy
- Opravné položky k pohledávkám – účetní a daňový pohled, odpis pohledávek, zápočty
- Rezervy účetní a daňové
- Časové rozlišení nákladů a výnosů včetně cizoměnových
- Dohadné položky
- Náklady a výnosy z pohledu daně z příjmů (daňové a nedaňové) – časté chyby a omyly
- Kursové rozdíly
- České účetní standardy týkající se účetní závěrky
- Interpretace NÚR týkající se probírané problematiky hlavně se zaměřením na cizí měny v účetnictví
: I–18 Dohadné položky v cizí měně
: I-37 Časové rozlišení a cizí měna
: I-43 Poskytnuté zálohy v cizí měně
: I-47 Přijaté zálohy v cizí měně

 

SEMINÁŘ PROBĚHNE PREZENČNÍ FORMOU A ON-LINE FORMOU WEBINÁŘE. V POZNÁMCE U PŘIHLÁŠKY UVEĎTE, O JAKOU FORMU ÚČASTI MÁTE ZÁJEM.
Cena v případě účasti na on-line semináři:
- člen SÚ = Kč 2.500,-- včetně DPH
- ostatní = Kč 2.600,-- včetně DPH


Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem 24 hodin před konáním akce.

Pro členy SÚ
2 500 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 600 Kč
včetně 21% DPH