Účetní závěrka roku 2018 - pro podnikatelské subjekty

Kurz č. 21908

Přednáší Ing. Dana Vankeová
certifikovaná účetní, zkušená lektorka účetní a daňové problematiky
Termín pondělí 18. února 2019
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Podrobné seznámení se s procesem účetní závěrky a přípravou podkladů pro daňové přiznání právnických osob, rozdíly mezi účetním a daňovým pohledem, povinnosti spojené s účetní závěrkou.

Cíl: Seznámit účastníky s procesem účetní závěrky a přípravou podkladů pro daňové přiznání právnických osob, rozdíly mezi účetním a daňovým pohledem, povinnosti spojené s účetní závěrkou

Program:
1. Účetní závěrka
- příprava účetní závěrky včetně stanovení termínů pro jednotlivé povinnosti spojené s účetní závěrkou
- povinnost inventarizace dle zákona o účetnictví, účtování o inventarizačních rozdílech
- inventarizace z pohledu DPH –pokyn GFŘ na základě novely 170/2017 Sb. zákona o DPH
- závěrkové práce - časové rozlišení, dohadné položky, opravné položky účetní a daňové, účetní a daňové odpisy, účtování o rezervách, účtování o dotacích, účtování darů, účtování o zásobách
- účtování u aktivace a zásob vytvořených vlastní činností
- kursové rozdíly, účtování o reálné hodnotě, účtování o odložené a splatné dani atd.
- účetní závěrka, sestavení povinných výkazů podle jednotlivých kategorií účetních jednotek
- nové přílohy účetní závěrky podle jednotlivých kategorií účetních jednotek
- schvalování, zveřejňování, povinnost auditu a další povinnosti spojené s účetní závěrkou
- změny v účetních výkazech
- změny v účetnictví od 1.1.2018 na základě novely vyhlášky 500/2002 Sb. pro podnikatele

2. Daňový pohled
- časové rozlišení nákladů a výnosů z pohledu daně z příjmu
- daňově neuznatelné náklady, vyloučené výnosy
- položky zvyšující a snižující základ daně
- uplatnění ztrát minulých období
- zálohy na další období

Pro členy SÚ
2 100 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 300 Kč
včetně 21% DPH