Účetní závěrka roku 2020 - pro podnikatelské subjekty (včetně přípravy podkladů pro daňové přiznání) ..... prezenční seminář a zároveň on-line školení

Kurz č. 23008

Přednáší Ing. Dana Vankeová
certifikovaná účetní, zkušená lektorka účetní a daňové problematiky
Termín středa 10. února 2021
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Cílem semináře je podrobné seznámení se s procesem účetní závěrky a přípravou podkladů pro daňové přiznání právnických osob, rozdíly mezi účetním a daňovým pohledem, povinnosti spojené s účetní závěrkou, promítnutí mimořádných opatření roku 2020 do účetnictví a daně z příjm.

- Příprava účetní závěrky včetně stanovení termínů pro jednotlivé povinnosti ,
- Povinnost inventarizace dle zákona o účetnictví, náležitosti inventarizačních protokolů, účtování o inventarizačních rozdílech, inventarizace z pohledu DPH –náležitosti likvidačních protokolů
- Účetní a daňové odpisy
- Opravné položky k pohledávkám - účetní a daňový pohled, odpis pohledávek, zápočty
- Rezervy účetní a daňové
- Časové rozlišení nákladů a výnosů
- Dohadné položky
- Náklady a výnosy z pohledu daně z příjmů - daňové a nedaňové
- Kursové rozdíly
- Zaúčtování daně - splatné i odložené , výpočet odložené daně
- Sestavení povinných výkazů podle jednotlivých kategorií účetních jednotek včetně přílohy
- Schvalování, zveřejňování, povinnost auditu a další povinnosti spojené s účetní závěrkou
- České účetní standardy týkající se účetní závěrky
- Interpretace NÚR týkající se účetní závěrky
- Účetní a daňové dopady mimořádných opatření roku 2020 do účetnictví a daně z příjmů - např. zpětné uplatnění daňové ztráty, kompenzační bonusy, program Antivirus a další
- Informace o nejdůležitějších změnách v účetnictví a dani z příjmů od 1.1.2021 – stravenkový paušál, posun v termínu podání přiznání k dani z příjmů a další

 

SEMINÁŘ PROBĚHNE PREZENČNÍ FORMOU A ON-LINE FORMOU WEBINÁŘE. V POZNÁMCE U PŘIHLÁŠKY UVEĎTE, O JAKOU FORMU ÚČASTI MÁTE ZÁJEM.

Cena v případě účasti na on-line semináři:
- člen SÚ = Kč 1.800,-- včetně DPH
- ostatní = Kč 2.000,-- včetně DPH

Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem 24 hodin před konáním akce.

 

Pro členy SÚ
2 300 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 500 Kč
včetně 21% DPH