Účetní závěrka za rok 2021 pro podnikatele

Kurz č. 24011

Přednáší Ing. Dana Vankeová
certifikovaná účetní, zkušená lektorka účetní a daňové problematiky
Termín středa 16. února 2022
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo Hotel Alessandria - salonek č. 2 ve 3. patře hotelu, Třída SNP 733, Hradec Králové

Program kurzu

Podrobné seznámení se s procesem účetní závěrky a přípravou podkladů pro daňové přiznání právnických osob, rozdíly mezi účetním a daňovým pohledem, povinnosti spojené s účetní závěrkou, promítnutí mimořádných opatření roku 2020 a 2021.

Program:
- Příprava účetní závěrky včetně stanovení termínů pro jednotlivé povinnosti
- Povinnost inventarizace dle zákona o účetnictví, náležitosti inventarizačních protokolů, účtování o inventarizačních rozdílech, inventarizace z pohledu DPH + náležitosti likvidačních protokolů
- Účetní a daňové odpisy
- Opravné položky k pohledávkám –účetní a daňový pohled, odpis pohledávek, zápočty
- Rezervy účetní a daňové
- Časové rozlišení nákladů a výnosů
- Dohadné položky
- Náklady a výnosy z pohledu daně z příjmů (daňové a nedaňové)
- Kursové rozdíly
- Sestavení povinných výkazů podle jednotlivých kategorií účetních jednotek včetně přílohy
- Schvalování, zveřejňování, povinnost auditu a další povinnosti spojené s účetní závěrkou
- České účetní standardy týkající se účetní závěrky
- Interpretace NÚR týkající se účetní závěrky
- Časové rozlišení nákladů a výnosů z pohledu daně z příjmu
- Účetní a daňové dopady mimořádných opatření roku 2021 do účetnictví a daně z příjmů (např. zpětné uplatnění daňové ztráty, kompenzační bonusy, program Antivirus a další)

 

SEMINÁŘ PROBĚHNE PREZENČNÍ FORMOU A ON-LINE FORMOU WEBINÁŘE. V POZNÁMCE U PŘIHLÁŠKY UVEĎTE, O JAKOU FORMU ÚČASTI MÁTE ZÁJEM.


Cena v případě účasti na on-line semináři:
- člen SÚ = Kč 2.000,-- včetně DPH
- ostatní = Kč 2.100,-- včetně DPH


Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem 24 hodin před konáním akce.

Pro členy SÚ
2 400 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 600 Kč
včetně 21% DPH