Účetní závěrka za rok 2023 pro podnikatele ....... on-line

Kurz č. 25020

Přednáší Ing. Dana Vankeová
certifikovaná účetní, zkušená lektorka účetní a daňové problematiky
Termín čtvrtek 30. listopadu 2023
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo online

Program kurzu

1. Příprava účetní závěrky včetně stanovení termínů pro jednotlivé povinnosti
2. Povinnost inventarizace dle zákona o účetnictví, náležitosti inventarizačních protokolů, účtování o inventarizačních rozdílech
3. Inventarizace z pohledu DPH – náležitosti likvidačních protokolů
4. Dlouhodobý majetek – oceňování, účetní odpisy oproti daňovým 
5. Zásoby – účtování, oceňování, inventarizace
6. Opravné položky k jednotlivým složkám majetku – účetní a daňový pohled, včetně problematiky cizích měn
7. Rezervy účetní a daňové
8. Časové rozlišení nákladů a výnosů včetně cizoměnových
9. Dohadné položky včetně cizoměnových
10. Náklady a výnosy v účetnictví i z pohledu daně z příjmů (daňové a nedaňové)
11. Kursové rozdíly
12. Zaúčtování daně – splatné i odložené , výpočet odložené daně
13. Sestavení povinných výkazů podle jednotlivých kategorií účetních jednotek včetně přílohy
14. Schvalování, zveřejňování, povinnost auditu a další povinnosti spojené s účetní závěrkou
15. České účetní standardy – inventarizační rozdíly a další týkající se dané problematiky
16. Interpretace NÚR týkající se probírané problematiky hlavně se zaměřením na cizí měny v účetnictví 

SEMINÁŘ PROBĚHNE ON-LINE FORMOU WEBINÁŘE.
- člen SÚ = Kč 2.500,-- včetně DPH
- ostatní = Kč 2.600,-- včetně DPH


Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem 24 hodin před konáním akce.

Pro členy SÚ
2 500 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 600 Kč
včetně 21% DPH