Uplatňování DPH v cestovním ruchu po dramatických změnách účinných od 1.1.2022 ......... on-line školení

Kurz č. 24066

Přednáší Ing. Vladimír Zdražil
člen metodické rady Svazu účetních ČR, specialista na DPH a přeshraniční obchod, lektor specializovaných kurzů v anglickém jazyce z oblasti managementu a podnikové ekonomiky
Termín středa 26. ledna 2022
Začátek

14.30 hodin (prezence od 14.15 hodin, předpokládaný konec cca 15.30 hodin)

Místo on-line školení

Program kurzu

Seminář pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou NOVATIS s.r.o.

Komu je webinář určen:
Podnikatelům v cestovním ruchu, účetním v cestovním ruchu a všem plátcům, kteří sice přímo nepodnikají v ČR, ale uplatňují DPH dle zvláštního režimu § 89 Zákona o DPH.

Cíl semináře:
Bude vysvětlena problematika jak uplatňovat DPH v cestovním ruchu po 1.1.2022.

Program školení:
- Shrnutí změn v § 89 ZDPH účinných od 1.1.2022
- Přehled principů uplatňování DPH v § 89
- Porovnání předchozí a nové úpravy v § 89 z hlediska nového nastavení metodiky evidence DPH
- Výpočet přirážky za zdaňovací období vs přirážky za každou cestovní službu
- Přijaté úplaty od klientů a jejich zdaňování dle § 89, odst. 5,6,7 – nová metodika
- Zájezdy do třetích zemí a nová metoda pro dělení přirážky mezi řádek 26 DAP a řádek 1 DAP

Pro členy SÚ
800 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
900 Kč
včetně 21% DPH