Uplatňování DPH v roce 2018 v praxi – aktuální změny, nové úpravy a nejčastější chyby

Kurz č. 21830

Přednáší Olga Holubová
daňová poradkyně, specialistka na DPH, Praha
Termín čtvrtek 28. června 2018
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Účastníci budou pomocí praktických příkladů upozorněni na nejdůležitější a nejfrekventovanější ustanovení zákona, budou probrány na příkladech z praxe, v nichž plátci dělají nejvíce chyb. Jsou vítány i konkrétní případy z praxe účastníků.

Obsah:

  • Škody na majetku, manka, ztráty majetku a jejich doložení, případně korekce odpočtu - stanovení základu daně, den povinnosti vrátit odpočet, na jaký majetek se předmětná ustanovení nevztahují
  • Režim přenesení daňové povinnosti komplexně – jak postupovat při pochybnostech (kdy je plátce chráněn zákonem, kdy nikoli), pravidla pro veřejnoprávní a neziskové subjekty, režimy přenesení daňové povinnosti ustanovené v červenci 2017, dohoda dodavatele a odběratele o podlimitních dodávkách, nesplnění registrační povinnosti, možnosti oprav případných chyb
  • Dodání zboží do jiného členského státu – podmínky pro osvobození, prokazování, dobrá víra dodavatele, řetězové obchody, zjišťování DIČ v databázi VIES, povinnost pořizovatele přiznat daň ve státě odeslání při podvodu
  • Pořízení zboží z jiného členského státu – do ČR, do jiného státu, konsignační sklady, třístranný obchod, souhrnné hlášení
  • Mezinárodní přeprava zboží komplexně – místo plnění, osvobození od daně, nárok na odpočet, povinnost uvádění transakcí do souhrnného hlášení, osvobození subdodávek při dovozu
  • Nárok na odpočet daně – jeho rozsah, podmínky pro uplatnění, korekce odpočtu, podvody na DPH, odmítnutí odpočtu, ručení za daň, nespolehlivá osoba a nespolehlivý plátce, platba DPH za dodavatele
  • Aktuality, novinky, poslední judikatura
Pro členy SÚ
2 000 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 200 Kč
včetně 21% DPH