Uplatňování DPH v roce 2019 v praxi – aktuální změny, nové úpravy a nejčastější chyby

Kurz č. 21926

Přednáší Olga Holubová
daňová poradkyně, specialistka na DPH, Praha
Termín pondělí 17. června 2019
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program kurzu

Účastníci si pomocí praktických příkladů procvičí uplatňování DPH v aktuálním znění, důraz bude kladen na obtížná či nejednoznačná ustanovení zákona. Mnohé příklady budou zaměřeny i na ustanovení, jejichž novelizace je v legislativním procesu, aby se posluchači mohli na budoucí změny snáze připravit. Podle aktuálního vývoje budou zařazeny i poslední příspěvky projednávané na Koordinačním výboru MF a KDP ČR a nejnovější judikatura. Bude ponechán dostatečný prostor pro dotazy a konzultace. Prosíme, aby si posluchači s sebou přinesli zákon o DPH.

 • Pojmy často užívané v zákoně o DPH (ekonomická činnost, osoba povinná k dani, úplata, dotace, dlouhodobý majetek)
 • Předmět daně
 • Dobrovolná/povinná registrace k DPH
 • Místo plnění u dodání zboží a poskytnutí služby
 • Daňové doklady a související prokazování, přepočet cizí měny, výpočet daně, zaokrouhlování, doručování dokladů
 • Dodání zboží, poskytnutí služby (vymezení, fiktivní dodávky)
 • Základ daně a jeho opravy, opravy výše daně
 • Sazby daně (přílohy k zákonu o DPH, stavby pro bydlení)
 • Osvobození od daně (s nárokem a bez nároku na odpočet), prokazování
 • Nárok na odpočet a jeho úskalí
 • Režimy přenesení daňové povinnosti
Pro členy SÚ
2 100 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 300 Kč
včetně 21% DPH