Vliv dodacích doložek 2020 na uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím ......... on-line školení

Kurz č. 24063

Přednáší Marek Reinoha
odborný poradce v oblasti cel a unijního obchodu, spoluautor odborné publikace, autor odborných článků, zkušený odborník a lektor v dané oblasti
Termín středa 30. března 2022
Začátek

 9.00 hodin (prezence od 8.45 hodin, předpokládaný konec cca 13.45 hodin)

Místo on-line školení

Program kurzu

Seminář pořádáme ve spolupráci se vzdělávací agenturou Intellego Olomouc

Určeno pro:
Seminář je určen subjektům obchodujícím s jinými členskými státy EU a se třetími zeměmi, celním deklarantům a ostatním osobám, které chtějí získat přehled o pravidlech provádění zahraničního obchodu.

Cíl školení:
Cílem tohoto školení je definovat souvislost smluvních ujednání ve smlouvách se zahraničními obchodními partnery a správné uplatňování daňových a celních aspektů dodávek zboží. Účastníci také získají přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí ve vazbě na sjednanou dodací doložku.

Program školení:
1. Základní náležitosti smluv v zahraničním obchodě (zejména v kupních smlouvách), se zaměřením na:
- identifikaci smluvního partnera (DIČ apod.)
- možné formy vyjádření podmínek dodání ve smlouvách
- dodací podmínky po změnách v roce 2021
- termín dodání
2. Vliv smluvních ujednání na uplatňování DPH příp. celních předpisů:
- při vnitrounijním obchodu se zbožím – vliv na identifikaci místa zdanitelného plnění, vliv na plnění podmínek pro osvobození dodání do jiného členského státu EU od DPH apod. po změnách v DPH v roce 2021
- při dovozu a vývozu zboží – vliv na stanovení celní hodnoty a základ DPH při dovozu, vliv na identifikaci místa plnění, vliv na plnění podmínek pro osvobození vývozu od DPH apod.
3. Praktické příklady obchodních operací

Pro členy SÚ
2 078 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 178 Kč
včetně 21% DPH