Vnitropodnikové směrnice pro podnikatelské subjekty v praxi roku 2023

Kurz č. 25013

Přednáší Ing. Dana Vankeová
certifikovaná účetní, zkušená lektorka účetní a daňové problematiky
Termín úterý 7. listopadu 2023
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo Hradec Králové - přesné místo konání bude upřesněno týden před konáním semináře

Program kurzu

Vnitropodnikové směrnice stanovují pravidla, organizaci, podmínky, povinnosti, odpovědnost a pravomoci v určitém oboru pracovní činnosti v návaznosti na příslušné zákony, vyhlášky a nařízení. Smyslem účetních směrnic je aplikovat zákonné předpisy  (zákon o účetnictví , prováděcí vyhlášku pro podnikatele a České účetní standardy) na konkrétní podmínky v účetní jednotce. Vnitropodnikové směrnice jsou individuální předpis v každé účetní jednotce, které seznamují zaměstnance jednak s pravidly v každé účetní jednotce a také s jejich právy a povinnostmi jako zaměstnanců.

Cílem semináře je seznámit účastníky s nejčastějšími směrnicemi v oblasti účetnictví a jejich nejdůležitějšími náležitostmi. 

Program:
1. Nejčastější druhy vnitropodnikových směrnic:
- Systém zpracování účetnictví včetně účtového rozvrhu, oběhu účetních dokladů a jejich archivace z hlediska účetnictví i zákona o dani z přidané hodnoty
- Pravomoci a podpisové vzory - podpisový řád
- Dlouhodobý majetek, odpisový plán
- Zásoby
- Opravné položky
- Rezervy
- Zásady pro časové rozlišení nákladů a výnosů
- Kurzové rozdíly, cizí měny
- Inventarizace a účetní závěrka
- Pracovní cesty a poskytování cestovních náhrad
- Pokladna
2. Náležitosti vnitropodnikových směrnic
3. Obsah jednotlivých směrnic
4. Pravidelná revize směrnic
5. Nejčastější chyby při sestavování vnitropodnikových směrnic

 

SEMINÁŘ PROBĚHNE PREZENČNÍ FORMOU A ON-LINE FORMOU WEBINÁŘE. V POZNÁMCE U PŘIHLÁŠKY UVEĎTE, O JAKOU FORMU ÚČASTI MÁTE ZÁJEM.

Cena v případě účasti na on-line semináři:
- člen SÚ = Kč 2.500,-- včetně DPH
- ostatní = Kč 2.600,-- včetně DPH

Meeting se uskuteční prostřednictví služby Zoom Meeting. Pro připojení je zapotřebí, abyste:
- Nainstaloval(a) tzv. Zoom Client for Meetings zde https://zoom.us/download - první Download odkaz. Používání Zoom Meeting je pro Vás zdarma.
- Spustil(a) stáhnutý program Zoom Client a kliknul(a) na modré tlačítko Join, (přidat se k meetingu/setkání).
Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte od nás mailem 24 hodin před konáním akce.

 

 

Pro členy SÚ
2 500 Kč
včetně 21% DPH
Pro ostatní
2 600 Kč
včetně 21% DPH